«Μυρωδιά» από Brexit στις εξαγωγές της Ισπανίας

«Μυρωδιά» από Brexit στις εξαγωγές της Ισπανίας

Διάχυτη είναι η ανησυχία για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της χώρας, ενώ ήδη λόγος γίνεται για μια πρώτη «γεύση» που πήραν αγροτικές περιοχές, όπως η Αλμερία, για την οποία το Ην. Βασίλειο αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προορισμό των προϊόντων της.

Οι αγροδιατροφικοί συνεταιρισμοί (Cooperativas Agro-alimentarias) προειδοποιούν ότι εάν μετά τις 30 Μαρτίου το Ην. Βασίλειο αποτελεί τρίτη προς την ΕΕ χώρα, υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης των εξαγωγών εξαιτίας της καθιέρωσης τελωνειακών ελέγχων, της καταβολής τελωνειακών δασμών, των αλλαγών στα συμβόλαια μεταξύ των εταιρειών ή την ανάγκη προσκόμισης φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών ποιότητας.

Στην Αλμερία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πύλης πληροφοριών ICEX, ήδη σημειώθηκαν αρνητικά πρόσημα στις εξαγωγές προς το Ην. Βασίλειο. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, έχουν πληγεί περισσότερο οι πιπεριές, οι ντομάτες και τα κολοκύθια. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές πιπεριάς μειώθηκαν κατά 5,6%, ντομάτας κατά 10,1% και κολοκυθιών κατά 10,1%, επίσης. Τέλος, οι πωλήσεις φυτών και σπόρων προς το Ην. Βασίλειο μειώθηκαν κατά 21,6%.