“Να μην χαθούν οι καλύτερες λαϊκές αγορές της Ευρώπης” δηλώνουν οι παραγωγοί

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που άρχισε στις 15/4 για τις λαϊκές αγορές, οι παραγωγοί κατέθεσαν το εξής υπόμνημα:

ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Χώρα μας και το εύρος των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων που παράγουμε καθιστούν τις Λαϊκές Αγορές της Χώρας μας ασυναγώνιστες σε σχέση με τις Λαϊκές Αγορές της Ευρώπης που ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ και σε Προϊόντα αλλά και στην Εμπιστοσύνη και Αποδοχή που δείχνουν οι εκατομμύρια Έλληνες ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Οι ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, σ’ όλες τις Περιφέρειες της Χώρας είναι ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος που καταβάλουν υποχρεωτικά οι Παραγωγοί και Επαγγελματίες Πωλητές το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών καθώς και την προβολή των Λαϊκών Αγορών σε συνεργασία με τα Συλλογικά Όργανα των Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών.

Είμαστε υπέρ του Εκσυγχρονισμού, υπέρ της Διαφάνειας, υπέρ της Ισονομίας, υπέρ των Ελέγχων στις Λαϊκές Αγορές, υπέρ του Υγιούς Ανταγωνισμού, υπέρ της Ελεύθερης Διακίνησης των Αγροτικών Προϊόντων και της Απρόσκοπτης Δραστηριοποίησης των Παραγωγώνστις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας, υπέρ της Ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπέρ του εξοβελισμού της Γραφειοκρατίας προς όφελος της Αγροτικής Οικονομίας και των Καταναλωτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ επί του ΣΧΕΔΙΟY ΝΟΜΟΥ

1. Άρθρο 5 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.

Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.

Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

2. Άρθρο 53

Όχι στην Ανάθεση του καθορισμού των εξαιρουμένων άρθρων από το Νομοσχέδιο που δίνει στον Υπουργό το Δικαίωμα με Υπουργικές Αποφάσεις να καθορίζει εκ των υστέρων τα κάτωθι άρθρα:

  • άρθρο 7 Όροι διάθεσης των προϊόντων / υπηρεσιών στο υπαίθριο εμπόριο
  • άρθρο 8 είδη πώλησης – αλλαγή προσθήκη προϊόντων
  • άρθρο 9 Όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο (εταιρίες πωλητών) που εμπεριέχουν την Σύσταση ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Εταιρείες).

3. Άρθρο 24

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των Νέων Αδειών και των Θέσεων μια φορά τον χρόνο.

Απρόσκοπτη Προσέλευση των Αγροτών στις Λαϊκές Αγορές Δικαίωμα του κάθε Αγρότη Παραγωγού να εκδίδει Άδεια καταθέτοντας ΟΣΔΕ, Ε9, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας και κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης, ώστε να μπορεί να διαθέτει την παραγωγή του στις Λαϊκές, ανεξαρτήτως εάν υπάρχουν κενές θέσεις.

4. Άρθρο 52 παρ. 8

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ γιατί έτσι χάνεται η Φιλοσοφία και ο λόγος Ύπαρξης των Λαϊκών Αγορών εις βάρος των Καταναλωτών και της Αγροτικής Οικονομίας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθεί η ποσόστωση των θέσεων που υπάρχει σήμερα στις Λαϊκές Αγορές με 50% Παραγωγούς και 50% Επαγγελματίες και Βιομηχανικών Ειδών πωλητές ούτε η αναλογία των θέσεων Παραγωγών προς Επαγγελματίες που είναι 1 προς 1, όπως και δεν μπορεί μέσω του Νόμου, να επιβραβεύονται για την παραβατικότητα τους ορισμένοι αδειούχοι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ με ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Μακροχρόνια Άνεργοι – Πολύτεκνοι
  • Τέκνα ήδη Αδειούχων Πωλητών
  • Πρόσωπα που εργάζονται ως βοηθοί στις Λαϊκές Αγορές
  • Πρόσωπα που ασκούν Αγροτική Δραστηριότητα (παραγωγού λαϊκών) κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν.

5. Άρθρο 41 παράγραφος 2

Όχι στην Αποστολή E-Mail στην πλατφόρμα Ε-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ εφόσον μόνο τα Super Market που κάνουν πάνω από 90.000.000 τζίρο υποχρεούνται στην ενημέρωση της πλατφόρμας μετά τις 30/06/2021

6. Άρθρο 52 Παράγραφος 4

Σύσταση 5μελών Επιτροπών Βελτίωσης Απόδοσης Θέσεων κατά την διαδικασία Βελτίωσης Θέσεων πρέπει απαραίτητα να αποσαφηνιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι προς Βελτίωση Θέσης ή Θέσεων πωλητές σε περίπτωση που τα μόρια τους δεν επαρκούν για να πάρουν καλύτερη θέση να μην χάνουν την υπάρχουσα θέση τους.

7. Άρθρο 37 ΠΟΙΝΕΣ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  • Όχι στην απώλεια αδείας για την μη πώληση προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί της δηλωθείσας ποσότητας στο ΟΣΔΕ / ΕΛΓΑ.
  • Όχι στην απώλεια αδείας για 3 μήνες για την μη έκδοση 3 αποδείξεων στο διάστημα ενός έτους. Προτείνουμε το Διοικητικό Πρόστιμο που ορίζει η ΑΑΔΕ.
  • Όχι στην απώλεια αδείας λόγω μη απόδοσης του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Δικαιώματος για 2 συνεχόμενους μήνες. Προτείνουμε Απώλεια Αδείας μετά του 6 συνεχόμενους μήνες.

8. Άρθρο 30 Παρ. 3

Όχι στη προσκόμιση Φορολογικής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με 22/03/2018 γνωμοδότηση του έκρινε ΠΑΡΑΝΟΜΗ την Υποχρεωτική Προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας για την Ανανέωση της Άδειας Πωλητή. Υπάρχει και σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9. Άρθρο 28

Όχι στους Πλειστηριασμούς Θέσεων στους Επαγγελματίες πωλητές ούτε στην Σύγκριση Εκκαθαριστικών για τους Παραγωγούς. Να γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων πωλητών.

10. Άρθρο 15

Βιομηχανικά Είδη, Παραγωγοί Ανθέων 20% συμμετοχής στις Εμποροπανηγύρεις. Ανεξαρτήτως από τις Ημέρες Προσέλευσης στις Λαϊκές.

11. Άρθρο 7 παρ. 3

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ να Αναβαθμίζονται οι ήδη υπάρχουσες Λαϊκές Αγορές.

12. Άρθρο 24

Όχι στην Υποχρεωτική Προκήρυξη Υφιστάμενων Αδειούχων Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ