Νέα Δημοκρατία: «Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα: Το σχέδιό μας»

Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, γραμματέας Αγροτικών Φορέων

Κληθείς να σχολιάσει τα σημαντικότερα σημεία που η Νέα Δημοκρατία θέτει στο πρόγραμμά της για τον αγροτικό τομέα, ο γραμματέας Αγροτικών Φορέων του κόμματος και γεωπόνος – ειδικευμένος σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, δήλωσε τα εξής: «Ο ελληνικός αγροτικός τομέας στο διάστημα των τελευταίων ετών κινήθηκε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από τις επιπτώσεις της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, οι εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως ο χαμηλός βαθμός οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, σε συνδυασμό με την όξυνση του ανταγωνισμού από φθηνότερα και παράνομα εισαγόμενα προϊόντα και τη συνεχή αύξηση της φορολόγησης στη γεωργική παραγωγή, διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, που είχε ως επακόλουθο την πτώση του γεωργικού εισοδήματος και τη δημιουργία συνθηκών ασφυξίας στους παραγωγούς.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, το οποίο, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές αδυναμίες που παρουσιάζει το παραγωγικό δυναμικό και με την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών στο διάστημα των τελευταίων ετών, θέτει την ελληνική αγροτική οικονομία σε επικίνδυνη τροχιά απόκλισης από την ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία, αλλά και από εκείνη ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανταγωνιστικά προς τη χώρα μας προϊόντα. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ελληνική περιφέρεια και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της. Στην ικανότητα της κάθε περιοχής να αξιοποιεί τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες, νέες δουλειές και εισόδημα για τους κατοίκους της.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή με διεθνώς ανταγωνιστικές, δυναμικές καλλιέργειες.

Τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών παγκοσμίως και να είναι, τελικά, πιο προσοδοφόρα για τους αγρότες και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο που επεξεργαζόμαστε στη ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες και ειλικρινείς προτάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα.

Μια «Συμφωνία Αλήθειας με τους Αγρότες», με καθαρές κουβέντες και κοστολογημένες προτάσεις. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεσμικές δράσεις και στόχους, τον βασικό κορμό των οποίων παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για μια ισχυρή ανάπτυξη και μια αυτοδύναμη Ελλάδα! Επειδή οι αγρότες μας αξίζουν και μπορούν καλύτερα!»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανό τον αγροδιατροφικό τομέα απέναντι σε τεράστιες δυσκολίες. Υψηλοί φόροι, έλλειψη χρηματοδότησης, υπερβολικό κόστος παραγωγής και έλλειψη πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Τους στηρίζουμε, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων και με πρόσθετη βοήθεια από το κράτος για υψηλότερη παραγωγικότητα και καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού των παράνομων ελληνοποιήσεων».

Αυτές είναι οι θέσεις και οι προτεραιότητες της ΝΔ, όπως διατυπώνονται στο προγραμματικό της σχέδιο για την αναγέννηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής. Για τον σκοπό αυτόν, στα παρακάτω έξι σημεία συνοψίζει τις προτάσεις της για τον αγροτικό τομέα, κατατάσσοντάς τον ως τον 14ο βασικό πυλώνα του προγράμματός της:

Εισαγωγή νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς και μείωση της φορολογίας στο 10% για τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα.

Διασφάλιση σταθερών πόρων από τη νέα ΚΑΠ για όλους. Σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κατάρτισης για να κάνουν τις μονάδες τους εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές.

Εντατικοποίηση των ελέγχων και αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων.

Φροντίδα να μπουν ξανά το ταχύτερο πίσω στην παραγωγή ανενεργοί πόροι, όπως εγκαταστάσεις, υποδομές και γη, που σήμερα λιμνάζουν στα χέρια του κράτους κι άλλων φορέων (π.χ. ΕΛΓΟ-Δήμητρα, εκκαθαριστής Αγροτικής Τράπεζας).

Θα δοθεί επιτελικός ρόλος στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα τεθούν οι κτηνιατρικές και γεωπονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των αγροτών και κτηνοτρόφων, με ουσιαστική στήριξή τους και όχι απλή καταγραφή και μέτρηση επιδοτήσεων.

Θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για τη σύσταση νέων συνεργατικών σχημάτων.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω εντάσσονται στις προτάσεις για αλλαγές του επενδυτικού τοπίου που σχεδιάζει το κόμμα της ΝΔ, επιδιώκοντας μία «ισχυρή ανάπτυξη στην αυτοδύναμη Ελλάδα», όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος του σχεδίου της με το οποίο διεκδικεί την ψήφο των πολιτών.

Το επενδυτικό περίγραμμα

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο του κόμματος για την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία επενδύσεων, η Νέα Δημοκρατία προωθεί ένα πλάνο βασιζόμενο σε τέσσερις κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ένας από τους οποίους -δεύτερος στην ιεράρχηση- είναι αυτός της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμων, στον οποίο υπολογίζει επενδύσεις εκτιμώμενου ύψους 15-20 δισ. ευρώ συνολικά. Προϋπόθεση για την επίτευξη του επενδυτικού αυτού στόχου, σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες, αποτελεί ένα ξεκάθαρο αδειοδοτικό και χωροταξικό σχέδιο, ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, χαμηλότερη και πιο δίκαιη φορολογία, ενώ σημαντική κρίνει και την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων. Ταυτόχρονα, απαραίτητη θεωρεί την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, αλλά και τις συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.