Νέα έργα αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Πρέβεζας

Δύο έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των αγροτικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προωθούνται με σημερινές αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ηπείρου.

 Συγκεκριμένα:

  • Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο: « «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  2.196.564,33 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020.
  • Δημοπρατείται το έργο: Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80KW για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με τις καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», το οποίο, με προϋπολογισμό  650.000 ευρώ χρηματοδοτείται επίσης από το ΠΑΑ 2014-2020.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε επίσης και τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων: 

  • «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός του κτιρίου Τ2 Λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ
  • «Βελτίωση – συντήρηση πεδινού οδικού δικτύου της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
  • «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2024», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
  • Μελέτη έργων τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Καρυδά και τάφρου Παντοκράτορα του Δήμου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 173.307.44 ευρώ,.

 Μεταξύ άλλων στη σημερινή της συνεδρίαση, κατακύρωσε και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα εξής έργα:

  • «Καθαρισμοί τεχνικών – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός, σήμανση και ασφάλεια στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 348.800 ευρώ.
  • «Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
Πηγή: ertnews.gr