Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τα προγράμματα πτηνοτροφίας και βασιλοτροφίας

Ανοιχτά παραμένουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ακαδημία Πτηνοτροφίας» και «Βασιλοτροφία» στην Εύβοια και στη Θεσσαλία, τα οποία προσφέρονται από τον Οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα «Ακαδημία Πτηνοτροφίας» παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου παραγωγής κρέατος πτηνών, με ανάλυση όλων των παραγόντων που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, παραγωγικού και οικονομικού. Η εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους-παραγωγούς, υποψήφιους και νυν, αναμένεται να έχει οφέλη ως προς τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονάδων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών

Σκοπός της «Ακαδημίας» είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής, όπως είναι τα κοτόπουλα και οι γαλοπούλες. Έτσι, θα μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, που είναι από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της κτηνοτροφίας.

Προστασία και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών

Σχετικά με το πρόγραμμα «Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών στην Εύβοια», αυτό υλοποιείται φέτος για δεύτερη φορά και αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Την εύρεση και την εξειδικευμένη εκπαίδευση έως και 12 νέων που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία μελισσοκομικής πρακτικής, οι οποίοι/-ες θα καταρτιστούν σε θέματα βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού, αλλά και θα λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ορθής μελισσοκομικής πρακτικής. Μετά τη λήψη της απαραίτητης αυτής εκπαίδευσης, θα επιλεγούν οι έξι ικανότεροι/-ες, με διάθεση και δυνατότητα να υποστηρίξουν το επόμενο βήμα του προγράμματος.

2. Τη δραστηριοποίηση των έξι επιλεγμένων εξειδικευμένων εμβολιαστών στην ΠΕ Εύβοιας. Η δράση τους αυτή προβλέπει τον συντονισμό των μελισσοκόμων της περιοχής, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στα μελίσσια των τελευταίων, θα οργανώνεται η επίδειξη και η υλοποίηση των εμβολιασμών των βασιλικών κελιών, για την παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών, επιλεγμένου γενετικού υλικού.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία, οι εκπαιδευόμενοι που έχουν επιλεγεί στην πρώτη φάση θα προχωρήσουν στην οργάνωση ομαδικών βασιλοτροφιών σε μελίσσια της περιοχής ευθύνης τους.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος είναι ανοιχτή και για την περιοχή της Εύβοιας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.