Νέα ΚΑΠ: Πώς η πρόκληση της βιωσιμότητας μπορεί να γίνει ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης

Το σημαντικότερο αγροτικό γεγονός που απασχόλησε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη την εβδομάδα που φεύγει ήταν οι κινητοποιήσεις στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Όχι τόσο γιατί η συμμετοχή των αγροτών ήταν ασυνήθιστα μεγάλη για τις χώρες αυτές, αλλά για τα ζητήματα που τέθηκαν. Οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης και των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, τα μέτρα για τον περιορισμό και τον εξορθολογισμό της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των πρακτικών άρδευσης απειλούν, κατά την άποψη πολλών αγροτών, την ίδια την ύπαρξη και την παραμονή τους στον αγροτικό τομέα.

Για λογαριασμό όλης της ΕΕ, η απάντηση φαίνεται να ήρθε από τον υπουργό Γεωργίας της Ιρλανδίας: «Η Ευρώπη πρέπει να συνομιλήσει με τους αγρότες της και όχι απλώς να τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί από αυτούς και να απειληθούν τόσο η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας όσο και η επίτευξη των στόχων της νέας ΚΑΠ», δήλωσε. Ο συνδυασμός και η επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αποτελεί, λοιπόν, το πρωταρχικό στοίχημα του πρωτογενούς τομέα και τη μεγαλύτερη πρόκληση της ΚΑΠ που έρχεται.

Μία ευρεία διαβούλευση για το πώς αυτά μπορούν να επιτευχθούν στην Ελλάδα αποτελεί το 6ο συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, «Καινοτομία για βιώσιμη αγροδιατροφή: Το παρόν & το μέλλον της ΚΑΠ», που διοργανώνεται σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Συνέδριο, στο οποίο έχουν κληθεί να λάβουν μέρος εκλεκτοί και έγκυροι ομιλητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της ΕΕ.

Η «ΥΧ» επικοινώνησε με τέσσερις από αυτούς και ζήτησε την άποψή τους σχετικά με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ΚΑΠ.

Dacian Ciolos

Πρόεδρος της ομάδας των Φιλελευθέρων «Renew Europe» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην Πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Πρώην Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ

«Ευκαιρία και για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις η ψηφιακή γεωργία»

«Στον αγροτικό τομέα, εδώ και αρκετά χρόνια, αναπτύσσεται μια νέα δυναμική με πολλά καινοτόμα έργα σε όλη την Ελλάδα τόσο σε προϊόντα υψηλής ποιότητας όσο και στην ψηφιακή γεωργία. Από το 2014, όταν πραγματοποίησα μία από τις τελευταίες μου επισκέψεις ως Επίτροπος Γεωργίας, η χώρα απέδειξε ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν είναι μόνο για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία και για τις μικρότερες.
Σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε. Έχοντας ως χώρα μία ισχυρή αγροδιατροφική κουλτούρα, ο αγροτικός τομέας είναι και θα παραμείνει βασικός οικονομικός πυλώνας. Βλέπω πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι βγήκατε από την κρίση, ξεπερνώντας πολλές άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τα μοντέλα οικονομικής και περιβαλλοντικής μετάβασης. Η ικανότητα καινοτομίας, συνεργασίας και οικοδόμησης αλληλεγγύης στις αγροτικές κοινότητες είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορείτε να ισχυροποιήσετε ακόμη περισσότερο.

Χαίρομαι, λοιπόν, πολύ, που η πρώτη μου επίσκεψη ως Πρόεδρος της ομάδας των Φιλελευθέρων “Renew Europe” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι στην Ελλάδα, έχοντας την ευκαιρία μέσω του συνεδρίου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να ανταλλάξω απόψεις με την αγροτική κοινότητα».

 

Paolo de Castro

Συντονιστής της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Τρεις διαστάσεις βιωσιμότητας: Οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική»

«Η εμπειρία και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε μόλις πέντε χρόνια από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποδεικνύουν ότι ένα νέο αγροτικό μοντέλο μπορεί να επιτευχθεί. Το νέο, αυτό, μοντέλο πρέπει να βασιστεί σε ισχυρότερους δεσμούς συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αγροτών. Στοιχεία απαραίτητα, ώστε να καταστεί ο αγροτικός τομέας ανταγωνιστικός απέναντι στους άλλους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων. Για να είναι, όμως, πραγματικά ανταγωνιστικός πρέπει να βασιστεί στον συνδυασμό τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Μέσω της νέας ΚΑΠ, οι Έλληνες και οι αγρότες της υπόλοιπης Ευρώπης πρέπει να ενθαρρύνονται και να κατευθύνονται προς την επίτευξη κοινών στόχων και να τους παρέχεται επαρκές και δίκαιο εισόδημα. Εισόδημα που θα προέρχεται από την παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας προς όφελος του συνόλου της αγροτικής κοινότητας».

 

Pierre Bascou

Διευθυντής Εισοδηματικής Στήριξης και Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες»

«Οι σημερινές κλιματολογικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις απαιτούν μία θεμελιώδη μεταστροφή σε έναν πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρώπη. Αυτό προϋποθέτει καινοτομία, νέες γνώσεις και νέες τεχνολογίες για να μετατραπούν οι προκλήσεις σε ευκαιρίες για τους αγρότες. Αυτό σημαίνει, επίσης, αλλαγή της νοοτροπίας και σημαντικές επενδύσεις.

Η μελλοντική ΚΑΠ μπορεί να υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα προς τη μετάβαση αυτήν, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στήριξης στους αγρότες μέσω νέων και ενισχυμένων εργαλείων πολιτικής. Επίσης, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα, καθώς και παροχή ευελιξίας στα κράτη-μέλη για την καλύτερη προσαρμογή των δημόσιων πολιτικών στις ανάγκες των αγροτών».

 

Yves Madre

Πρόεδρος Farm Europe

«Προσανατολισμός της ΚΑΠ στην καινοτομία»

«Η ΚΑΠ δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης. Την περίοδο που διανύουμε καλείται να εξελιχθεί για να ανταποκριθεί περισσότερο στις προκλήσεις της ενδυνάμωσης των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, στη διατήρηση του περιβάλλοντος, καθώς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα, το στοίχημα είναι να εστιάσει η ΚΑΠ στον συνδυασμό των κοινωνικών προσδοκιών και των οικονομικών προκλήσεων.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να επικεντρώσει τις δράσεις της στις επενδύσεις και τη χρήση καινοτομιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την τροφική αλυσίδα για την ταχεία αξιοποίηση των ψηφιακών ευκαιριών. Επίσης, πρέπει να προστατεύσει τους Ευρωπαίους αγρότες από τους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς κινδύνους με τους οποίους έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι».