Νέα μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμου και γλυκερίνης στη Λάρισα

Το «πράσινο» φως για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας άναψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, καθώς εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας με δυναμικότητα επεξεργασίας πρώτης ύλης 30 tn ανά ημέρα, σε οικόπεδο εμβαδού 3.027,95 m2, με τη συνολική κινητήριoς ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού να ανέρχεται στα 154,70 KW.

Η παραγωγική διαδικασία συνίσταται στην προμήθεια και αποθήκευση της πρώτης ύλης και στις διεργασίες παραγωγικής και αποθήκευσης του βιοκαυσίμου. Η τελική παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε βιοκαύσιμο θα ανέρχεται στους 9.900 tn/έτος. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή του βιοντίζελ, θα προέρχεται από τα εξής τριών ειδών έλαια: Χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια (τηγανέλαια), αποκομμιωμένα σπορέλαια, όπως το ηλιέλαιο, το βαμβακέλαιο, το σογιέλαιο και άλλα σπορέλαια, εξουδετερωμένα ή και ραφινέ σπορέλαια και ζωικά λίπη.

Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν θα εξασφαλίζουν την επαρκή παραγόμενη ποσότητα και τις προδιαγραφές ποιότητας του βιοντίζελ.

Επίσης, θα υπάρχουν και βοηθητικές ύλες. Τα τελικά προϊόντα του εργοστασίου θα είναι το βιοντίζελ, το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας. Μετά την παραγωγή του, θα αποθηκεύεται στις δεξαμενές αποθήκευσης βιοντίζελ και στη συνέχεια θα διατίθεται στην αγορά. Η γλυκερίνη θα αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές και, στη συνέχεια, θα πωλείται σε φαρμακευτικές εταιρείες για την παρασκευή φαρμακευτικών ή καλλυντικών σκευασμάτων.