Νέα παράταση για τις αιτήσεις στήριξης ζωικού κεφαλαίου

Εκ νέου παράταση, αυτήν τη φορά έως τις 11 Μαΐου, δίνει το ΥΠΑΑΤ στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».

Σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση, «η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και λήγει την 11/05/2023 και ώρα 15:00. Οι υποψήφιοι δύναται να αιτηθούν την από-οριστικοποίηση των αιτήσεών τους έως την 09/05/2023».