Νέα παράταση για την υποβολή αιτήματος πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Παρατείνεται για δεύτερη φορά η περίοδος υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών).

Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-20, η περίοδος παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.