Νέα πολιτική συμφωνία για τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» ζητά η Farm Europe

Αυξάνονται τον τελευταίο καιρό οι φωνές στην ΕΕ για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων της ειδικής στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εξαιτίας των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Με τίτλο «Απαιτείται νέα πολιτική συμφωνία» για τη στρατηγική, η ευρωπαϊκή δεξαμενή Farm Europe στην τελευταία της πολιτική ανάλυση έρχεται να υπογραμμίσει πως είναι πλέον «επείγον να διατυπωθεί μία νέα πολιτική πρόταση, ώστε να οικοδομηθεί συναίνεση σε έναν κοινό στόχο, που θα παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ικανότητα της στρατηγικής, χωρίς όμως να υπονομεύονται η επισιτιστική ασφάλεια και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα».

Σύμφωνα με τη Farm Europe, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η περιβαλλοντική πολιτική να βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με την ενισχυμένη γεωργική παραγωγικότητα, ιδιαίτερα μετά το ντόμινο επιπτώσεων που προκλήθηκε από το ουκρανικό.

Επιμένει, δε, ότι ουσιαστικές λύσεις μπορούν να δοθούν μέσω ενός νέου πολιτικού δρόμου που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην ΕΕ, ενός δρόμου που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις πτυχές, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις.

«Εναπόκειται πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οικοδομήσει αυτήν τη νέα συναίνεση και να προωθήσει λύσεις, ενσωματώνοντάς τις πλήρως στο πεδίο εφαρμογής της Farm to Fork ως συνεκτικό πακέτο» επισημαίνει.

Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι οι λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται ανά τομέα παραγωγής και σύμφωνα πάντα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για να στηρίξει την άποψη αυτή, η Farm Europe αναφέρει ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν πλέον αλλάξει, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «είναι πλέον διαιρεμένο». Όπως λέει, «οι τροπολογίες περνούν (ή όχι) μόνο με λίγες ψήφους, όταν απαιτείται μια ελάχιστη συναίνεση για συνεκτική πολιτική κατεύθυνση».