Νέα προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων από την INTERAMERICAN

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού δυναμικής ανάπτυξης που υλοποιεί η INTERAMERICAN και στους εκτός κλάδου Αυτοκινήτου τομείς ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία διαθέτει τα νέα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, ήδη από τις αρχές Απριλίου. Τα νέα προγράμματα είναι ανανεωμένα και ανταγωνιστικά, με βελτιωμένα στοιχεία στη σύνθεση, εξατομικευμένους όρους ασφάλισης, πληρότητα καλύψεων, και με ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, ενώ βασίζονται σε επιλογή καλύψεων με βάση την ομάδα χρήσης της ασφαλιζόμενης επιχείρησης. Επιπλέον, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία επιλογών σε προαιρετικές καλύψεις.

Μέσα από διαφορετικά εναλλακτικά σχέδια, η INTERAMERICAN προσφέρει τη δυνατότητα καλύψεων υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας να αποκτήσει το πρόγραμμα που επιθυμεί για την επιχείρηση του, αλλά και να νιώθει την προστασία που χρειάζεται. Στο κόστος ασφάλισης των νέων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων θα ισχύει εκπτωτικό προνόμιο 10%, εφ’ όσον ο πελάτης διαθέτει πρόγραμμα περιουσίας Business.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων είναι:

  • Ο διαχωρισμός τους σε ομάδες και υποομάδες, ανάλογα με την χρήση της επιχείρησης.
  • Οι νέες καλύψεις, όπως διαρροή σωληνώσεων, αστική ευθύνη προϊόντος, ζημιές τρίτων από περιβαλλοντική ζημιά κ.ά.
  • Η ευελιξία επιλογής προαιρετικών καλύψεων όπως εργοδοτική ευθύνη, ζημιές σε οργανισμούς κοινής ωφελείας και διασταυρούμενη ευθύνη.
  • Η επιλογή μεγαλύτερων ορίων κάλυψης/ευθύνης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
  • Οι νέοι εξατομικευμένοι όροι ασφάλισης, ξεκάθαροι και φιλικοί προς τους ασφαλιζόμενους. Κάθε πελάτης λαμβάνει το βιβλίο όρων που αντιστοιχεί στις καλύψεις που έχει επιλέξει με βάση τη χρήση της επιχείρησής του.
  • Η βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο της δυναμικής τιμολόγησης, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και με το όριο κάλυψης/ευθύνης.