Νέες άδειες φύτευσης: Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας  

Τα κριτήρια προτεραιότητας ενεργοποιούνται αφού το σύνολο των αιτήσεων ως προς τις εκτάσεις υπερέβη το ποσοστό 1% της εθνικής επιφάνειας με αμπελώνες

Εγκύκλιο εξέδωσε (2224/51782/27.4.2016) το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και την μεθοδολογία επαληθεύσεων και κατάταξης των αιτήσεων για τις νέες Άδειες Φύτευσης κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 1012/21063?18.2.2016, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Τα κριτήρια προτεραιότητας ενεργοποιούνται αφού το σύνολο των αιτήσεων ως προς τις εκτάσεις υπερέβη το ποσοστό 1% της εθνικής επιφάνειας με αμπελώνες (περίπου 6450 στρέμματα), με τις εκτάσεις που ζήτησαν οι αιτούντες να ανέρχονται στα 25.023 στρέμματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Άδεια Φύτευσης πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός της επόμενης τριετίας από την χορήγησή της, διάστημα εντός του οποίου θα κριθεί από την Commission και το ελληνικό αίτημα για την επιχορήγηση των νέων Αδειών Φύτευσης με τις επιδοτήσεις της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την σχετική εγκύκλιο

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ