Μελισσοκομία: Οι νέες ρυθμίσεις για τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών

Αν η αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών οφείλεται σε πολλαπλασιασμό με μελισσοκομικούς χειρισμούς που αφορούν την παραγωγή παραφυάδων για ιδία χρήση, σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου η ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών ως εξής:

α) Για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι διαθέτουν έως 500 κατεχόμενες κυψέλες, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου η ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με την κλίμακα του ακόλουθου πίνακα.

β) Για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες από 500 κατεχόμενες κυψέλες, γίνεται αποδεκτή για την ενημέρωση του Μητρώου η ετήσια αύξηση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα και για κάθε επιπλέον κατεχόμενη κυψέλη έως 10%.

γ) Κατά παρέκκλιση των παραπάνω περιπτώσεων, για ενεργούς μελισσοκόμους, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% ως αποτέλεσμα φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν το μελισσοκομείο, για τις οποίες ο μελισσοκόμος δεν θεωρείται υπεύθυνος, γίνεται αποδεκτή ετήσια αύξηση με μελισσοκομικούς χειρισμούς μέχρι ποσοστού 300% επί του αριθμού των κυψελών που διαθέτει ο μελισσοκόμος μετά την εκδήλωση του φυσικού περιστατικού που προκάλεσε τη μείωση και μέχρι τελικού αριθμού κατεχόμενων κυψελών, ο οποίος δεν ξεπερνά τον αριθμό που είχε δηλωθεί στην αμέσως προηγούμενη δήλωση κατεχόμενων κυψελών.

Όπως διευκρινίζεται στην τροποποιητική, «ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν το μελισσοκομείο νοούνται ο θάνατος μελισσοσμηνών εξαιτίας ασθένειας βεβαιωμένης από επίσημη κτηνιατρική αρχή, ο θάνατος μελισσοσμηνών ή η απώλεια κυψελών μετά από ατύχημα ή φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις βεβαιωμένες από επίσημες αρχές.

Στην περίπτωση αυτή, οι κυψέλες λογίζονται ως μη παραγωγικές για τους πρώτους τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του αριθμού τους, ενώ οι παραφυάδες που παράγονται, προορίζονται μόνο για ιδία χρήση από τον μελισσοκόμο».

Κλάση

Εύρος αριθμού κατεχόμενων κυψελών
ανά κλάση

Ποσοστό αύξησης (%) κατεχόμενων κυψελών
ανά κλάση

Μέγιστη αύξηση αριθμού κυψελών ανά κλάση

Σωρευτική αύξηση αριθμού κατεχόμενων κυψελών

Μέγιστος συνολικός αριθμός κατεχόμενων κυψελών ανά κλάση

1 – 50

200 %

100

100

150

51-200

100 %

150

250

450

201-500

20 %

60

310

810