Νέες συνεργασίες και ενδυνάμωση της ομάδας της ΕΛΒΙΖ με ιδέες, γνώσεις και εργαλεία

Η ΕΛΒΙΖ ΑΕ προχωρά περαιτέρω στην ενδυνάμωση και στελέχωση της εταιρείας με ένα αξιόλογο ακαδημαϊκό που διακρίνεται για την πολυετή του εμπειρία και τη σημαντική παρουσία στους κλάδους της γαλακτοπαραγωγού και κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.

Πιο συγκεκριμένα, το ρόλο του Επιστημονικού Συμβούλου αναλαμβάνει ο Αν. Καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΟ κ. Γεώργιος Βαλεργάκης.

Μέσα από τη θέση αυτή, ο κ. Βαλεργάκης θα είναι υπεύθυνος κατάρτισης συνθέσεων για την ανάπτυξη διατροφικών προγραμμάτων για γαλακτοπαραγωγά και κρεοπαραγωγά βοοειδή.

“Η ακαδημαϊκή πορεία του κ. Βαλεργάκη καϋώς επίσης και η εμπειρία του πλουτίζει την ΕΑΒΙΖ και δίνει ώϋηση στο στόχο μας να εξελίσσουμε την κτηνοτροφία και την εταιρεία, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη” αναφέρει σε ανακοίνωση της εταιρείας ο Πρόεδρος & CEO κ. Βασίλειος Χαλκίδης.

“Για όλους στην ΕΑΒΙΖ η παραγωγή και πώληση ανώτερης ποιότητας ζωοτροφών ξεπερνάει την επίτευξη του όποιου εμπορικού στόχου, είναι ευκαιρία να αναδείξουμε τις αξίες και αρχές που κληρονομήσαμε από την ιστορικότερη βιομηχανία ζωοτροφών, να ακούσουμε και να μάϋουμε, και να συνδέσουμε λύσεις που ϋα δώσουν αξία στην Ελληνική κτηνοτροφία και μαζί να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά με την υποστήριξη του κ. Καϋηγητή” δηλώνει ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας Δρ. Ιωάννης Καϊμακάμης.