Με νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζει η Ζαγορά το φουζικλάδιο και την καρπόκαψα

-Διαφήμιση-

Να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το φουζικλάδιο, που είναι η βασική μυκητολογική ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των μήλων, αλλά και να μειώσει τις εφαρμογές φυτοπροστασίας για την καρπόκαψα κατάφερε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, βάζοντας σε εφαρμογή τις νέες τεχνολογίες και αποδεικνύοντας ότι η νέα ψηφιακή εποχή μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος του παραγωγού απέναντι στα προβλήματα.

Φουζικλάδιο

Για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου, ο συνεταιρισμός χρησιμοποιεί ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την καλλιεργητική περιφέρεια που καλύπτει. Όπως αναφέρει ο Αντώνης Πολίτης, υπεύθυνος επικοινωνίας του συνεταιρισμού, «οι σταθμοί που εγκαθίστανται, καταγράφουν τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στα βασικά μικροκλίματα της περιοχής, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φουζικλαδίου.

Καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, το γεωτεχνικό τμήμα λαμβάνει τα δεδομένα από τους σταθμούς, τα οποία με τη βοήθεια κατάλληλης εφαρμογής μεταφράζονται σε καμπύλες εμφάνισης κινδύνου από πιθανή ανάπτυξη του μύκητα και, κατ’ επέκταση, σε πρόταση κατάλληλης εφαρμογής φυτοπροστασίας για την αντιμετώπισή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνονται άσκοπες εφαρμογές φυτοπροστασίας, αλλά μόνο οι άκρως απαραίτητες και, μάλιστα, στον σωστό χρόνο για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Κάθε συσκευή εκχέει μια φερομόνη, που προσομοιάζει με αυτήν που διαθέτουν εκ φύσεως τα θηλυκά ακμαία άτομα της καρπόκαψας για προσέλκυση αρσενικών. Έτσι, δημιουργείται σύγχυση και δεν είναι δυνατή η σύζευξη μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ακμαίων, ώστε να αναπαραχθούν

 

 

Καρπόκαψα

Καινοτόμες, όμως, είναι οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν τα μέλη του συνεταιρισμού και για την παρεμπόδιση σύζευξης της καρπόκαψας της μηλιάς. «Κύρια, επίσης, παρέμβαση που εφαρμόζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, στο πλαίσιο της φυτοπροστασίας, είναι η κάλυψη όλης της καλλιεργητικής περιοχής με δίκτυο συσκευών παρεμπόδισης σύζευξης των ακμαίων μικρολεπιδόπτερων της καρπόκαψας, του πλέον επικίνδυνου εντόμου για τους καρπούς των μήλων.

Η κάθε συσκευή του δικτύου εκχέει σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας μια φερομόνη, που προσομοιάζει με αυτήν που διαθέτουν εκ φύσεως τα θηλυκά ακμαία άτομα της καρπόκαψας για προσέλκυση αρσενικών, με στόχο τη σύζευξή τους. Έτσι, δημιουργείται σύγχυση και δεν είναι δυνατή η σύζευξη μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ακμαίων, ώστε να αναπαραχθούν. Με την εφαρμογή της μεθόδου της παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας της μηλιάς, επιτεύχθηκε μείωση των εφαρμογών φυτοπροστασίας ήδη από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του έργου», αναφέρει ο κ. Πολίτης.

Αποδοχή παραγωγών

Η αποδοχή των μελών του συνεταιρισμού για την εφαρμογή των καινοτόμων αυτών πρακτικών ήταν ιδιαίτερα θετική, επισημαίνει ο κ. Πολίτης. Συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης της καρπόκαψας, έπρεπε «να ενταχθεί στο έργο το σύνολο των παραγωγών με μηλεοπερίβολα. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της διοίκησης και της επιστημονικής καθοδήγησης από το γεωτεχνικό τμήμα του συνεταιρισμού, όλοι οι παραγωγοί ατομικά εντάχθηκαν στο έργο.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι οι ελάχιστοι μηλοπαραγωγοί που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού, περίπου το 1% των αγροτών της περιοχής, κατανόησαν τη σημαντική καινοτομία που προέκυψε από την παραπάνω πρωτοβουλία και αποδέχθηκαν να συνεργαστούν, ώστε το σύστημα να λειτουργήσει σωστά. Το έργο αυτό εντάχθηκε πρόσφατα ως υποδειγματική γεωργοπεριβαλλοντική πρακτική στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης της Υπαίθρου που αποτελεί φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», εξηγεί ο κ. Πολίτης.

Για τη διευκόλυνση της καθοδήγησης των παραγωγών από το γεωτεχνικό τμήμα χρησιμοποιείται πλατφόρμα μαζικών γραπτών μηνυμάτων (sms) με στοχευμένες οδηγίες, οι οποίες αποστέλλονται, ταυτόχρονα, σε συγκεκριμένους παραγωγούς αναφορικά, εν προκειμένω, με το μικροκλίμα στο οποίο βρίσκονται τα αγροτεμάχιά τους. Το σύστημα ειδοποίησης μέσω γραπτών μηνυμάτων εφαρμόζεται και για λοιπές οδηγίες που αφορούν την καλλιέργεια.

Οφέλη

Με την εφαρμογή των καινοτόμων αυτών πρακτικών φυτοπροστασίας στην περιοχή, ο κ. Πολίτης απαριθμεί τα οφέλη που έχουν δημιουργηθεί, αναφέροντας ότι έχουν καταγραφεί:

✱ Σταδιακή ανάκαμψη των πληθυσμών της άγριας χλωρίδας και πανίδας του οπωρώνα.

✱ Σταδιακή μείωση της πίεσης επί της ποιότητας των υδατικών πόρων της περιοχής, ως αποτέλεσμα της καλλιέργειας μήλων, αν και είναι δύσκολο η συνεισφορά αυτή να ποσοτικοποιηθεί μεμονωμένα.

✱ Μείωση της έκθεσης των παραγωγών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την εφαρμογή φυτοπροστασίας.

✱ Αυξημένη δυνατότητα εστίασης σε άλλα προβλήματα των καλλιεργειών.

✱ Αύξηση διαθέσιμου χρόνου για άλλες αγροτικές εργασίες και βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών διαδικασιών.

✱ Ενίσχυση του στόχου για μείωση ή/και μηδενισμό των υπολειμμάτων δραστικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

✱ Ανάπτυξη των δράσεων του γεωτεχνικού τομέα του Συνεταιρισμού με την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Εκτός, όμως από τα παραπάνω, από το 2018 ο συνεταιρισμός, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, αναπτύσσει τις δράσεις του επιδοτούμενου προγράμματος LIFEPureAgroH2O, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω μείωση των όποιων αρνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον από εφαρμογές φυτοπροστασίας στον αγρό. Η τεχνολογία προβλέπει συσκευή, που θα λειτουργεί με την καινοτόμο μέθοδο της φωτοκαταλυτικής νανοδιήθησης και θα επεξεργάζεται το νερό που προκύπτει από την πλύση των φρούτων στο συσκευαστήριο, με αποτέλεσμα την επιστροφή του στο περιβάλλον. Τέλος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, μέσω των καινοτόμων πρακτικών φυτοπροστασίας που χρησιμοποιεί, συμμετείχε στο διαγωνιστικό μέρος του 1st Agritech Challenge Awards 2019, της εταιρείας CORTEVA, όπου κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

-Διαφήμιση-