Νέες τεχνολογίες για τη γεωργία στο Ευρωκοινοβούλιο

Αναμένεται η έγκριση των σχετικών εκθέσεων από την Ολομέλεια

Νέες τεχνολογίες για τη γεωργία στο Ευρωκοινοβούλιο

Τις εκθέσεις με θέμα «Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία» και «Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» των ευρωβουλευτών Ανθέα Μακιντάιρ (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) και Γιαν Χουιτέμα (Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, Ολλανδία) θα συζητήσει και θα εγκρίνει αυτή την εβδομάδα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συναφείς ως προς τη θεματολογία τους εκθέσεις είχαν προηγουμένως λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους ο γεωργικός τομέας της ΕΕ μπορεί να ενσωματώσει την τεχνολογική –και όχι μόνο– καινοτομία, τα οφέλη που προκύπτουν, αλλά και τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται να αναληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, υποστηρίζεται ότι η γεωργία ακριβείας και η ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να καταστήσουν τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα πιο ελκυστικό για τους νέους αγρότες, αλλά και να απαντήσουν σε προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας, της προστασίας των φυσικών πόρων και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στην “ΥΧ” που κυκλοφορεί