Νέο εργαστήριο: Οι γυναίκες της υπαίθρου στην πρώτη γραμμή της αγροτικής καινοτομίας

Γυναίκες αλλά και λοιποί ενδιαφερόμενοι που μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο του ευρωπαϊκού δικτύου για την ΚΑΠ σχετικά με την καινοτομία υπό την ηγεσία των γυναικών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η θέση των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή στις αγροτικές περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες για την επικείμενη πρόσκληση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (EU CAP Network).