Νέο LEADER: Υψηλό ποσοστό ενίσχυσης εξετάζεται για επενδύσεις που προωθούν τη συνεργασία και τα τοπικά προϊόντα

Με κοινωνικά κριτήρια οι δικαιούχοι για τον τουρισμό

Eως και το 90% μπορεί να ανέλθει το ποσοστό ενίσχυσης για την υπο-παρέμβαση 7.1 «Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων» των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου LEΑDER, που θα πλαισιώσει το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Το παραπάνω προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη διαβούλευση LEADER – Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023 -2027 που είναι ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δικαιούχοι στην υπο-παρέμβαση 7.1 μπορούν να είναι μόνο οι τοπικές επιχειρήσεις ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων.

Στις άλλες δύο υπο-παρεμβάσεις της κατηγορίας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του νέου LEΑDER και δη 7.2 «Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή/και πολιτιστική ή/και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων» και 7.3 «Έξυπνα Χωριά: Συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών», το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 100%, με δικαιούχους τόσο τοπικούς δημόσιους όσο και/ή ιδιωτικούς φορείς.

Μεταποίηση

Μέχρι το 80% μπορεί να ανέλθει το ποσοστό ενίσχυσης στο πλαίσιο της ενίσχυσης μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όταν αφορούν όμως τις ακόλουθες περιπτώσεις:

✱ Επενδύσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση των στόχων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.

✱ Επενδύσεις από γεωργούς νεαρής ηλικίας (μέχρι 40 ετών).

✱ Επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, επιλέξιμες πράξεις θα αποτελούν όσες αφορούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό, συμπεριλαμβανομένων και της εμπορίας, μεταποιητικών μονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Τουρισμός

Προτεραιότητα σε δικαιούχους ανέργους, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και ορεινές περιοχές αναμένεται να δώσει η δράση για την «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου». Επιλέξιμες πράξεις αποτελούν όσες θα αφορούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων εστίασης, διαμονής τουριστών, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λοιπές υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η ίδρυση καταλυμάτων θα είναι δυνατή μόνο σε ορεινές περιοχές και σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων.