Κερκίνη – Νεροβούβαλοι: Νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας για την εταιρεία Μπόρας

H εταιρεία Μπόρας από την Κερκίνη με ανακοίνωσή της ενημερώνει για την έναρξη νέου κύκλου του προγράμματος «Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία η οποία παράγει πιστοποιημένα προϊόντα από ελληνικό βουβαλίσιο κρέας:, «Το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας συνιστά μια σύγχρονη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας μας για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό που αφορά τον τομέα της παραγωγής μας, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής.

 Η διαδικασία του προγράμματος επιτρέπει καταρχήν στην εταιρεία μας να έχει τον πλήρη έλεγχο της εκτροφής και της διαβίωσης των ζώων με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που παράγονται αλλά και την στήριξη των παραγωγών σε όλα τα στάδια παραγωγής με τεχνογνωσία και οικονομικά οφέλη.

Η εταιρεία ευχαριστεί όλους τους επιλεγμένους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεσμευόμαστε για την άρτια εφαρμογή του».