Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης της κυκλικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στη θέσπιση νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας (ECBF), ύψους 250 εκατ. ευρώ, προχώρησαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που πρωτοστατούν μέσω καινοτόμων έργων στις αρχές της βιοοικονομίας. Στόχος είναι τα κονδύλια να συμβάλουν στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν και οι δύο πρώτες επενδύσεις, που θα στηριχθούν μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Η μία αφορά την ολλανδική εταιρεία PeelPioneers, η οποία χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή τεχνολογία για να μετατρέψει τα απόβλητα από φλούδες πορτοκαλιού σε αιθέρια έλαια, αρώματα, διαιτητικές ίνες και ζωοτροφές. Η δεύτερη αφορά την εταιρεία Prolupin, η οποία μετατρέπει τις μη χρησιμοποιούμενες φυτικές πρωτεΐνες σε εναλλακτικές μορφές γαλακτοκομικών προϊόντων, που διατίθενται ήδη στη Γερμανία.

Όπως έγινε γνωστό την 1η Οκτωβρίου, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή διέθεσαν τα πρώτα 82 εκατ. ευρώ για τον νέο «Ευρωπαϊκό Κυκλικό Ταμείο Βιοοικονομίας» (ECBF). Ειδικότερα, η ΕΤΕπ επένδυσε αρχικά 65 εκατ. ευρώ, ενώ έχει δεσμεύσει συνολικά 100 εκατ. ευρώ για το ταμείο. Τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από την Επιτροπή και ιδιώτες επενδυτές.