Το νέο υδροπονικό θερμοκήπιο του Κιλελέρ στο δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Στις γεωργικές δραστηριότητες, το φυσικό αέριο αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε παραγωγικές μονάδες όπως υδατοκαλλιέργειες, ξηραντήρια καπνού, ξηραντήρια καρπών και θερμοκήπια.

Η χρήση του για τη θέρμανση των θερμοκηπίων δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του αέρα με διοξείδιο του άνθρακα των καυσαερίων, τα οποία λόγω της καθαρότητάς τους άφοβα διοχετεύονται στον χώρο. Παράλληλα, τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας με καύση φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος θέρμανσης.

ως μέθοδος, η υδροπονική καλλιέργεια είναι η πιο εντατική και παραγωγική με πολλαπλά πλεονεκτήματα

Προ ημερών, στα γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Λάρισα, υπογράφηκε συμβόλαιο σύνδεσης της μονάδας του υδροπονικού θερμοκηπίου «AGRODER», με έδρα τον Δήμο Κιλελέρ, με το Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τις ανάγκες της παραγωγικής δραστηριότητας, που θα ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου του 2021. Πρόκειται για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Όπως ανακοινώθηκε από τον διαχειριστή της μονάδας, Μ. Δερπανόπουλο και τον διευθυντή παραγωγής, Μ. Βλαχογιάννη, «ως μέθοδος, η υδροπονική καλλιέργεια είναι η πιο εντατική και παραγωγική με πολλαπλά πλεονεκτήματα. Η συνολική ετήσια παραγωγή ντομάτας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 450 τόνους, ενώ η κατανάλωση φυσικού αερίου θα αγγίξει τα ~1.800.000 Nm3 ετησίως».

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λ. Μπακούρας, υποστήριξε πως «η εφαρμογή του φυσικού αερίου στην παραγωγική διαδικασία προσφέρει αναρίθμητα οφέλη, καθώς αποτελεί καύσιμο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, την αγροτική ανάπτυξη.

Ο υψηλός βαθμός διείσδυσης του φυσικού αερίου στον παραγωγικό τομέα στις περιοχές της άδειας διανομής οφείλεται στην αξιοπιστία, στη συνέπεια, στην τεχνογνωσία και στην άριστη εξυπηρέτηση της εταιρείας.

Άλλωστε, τόσο η εφαρμογή των χαμηλότερων τιμών διανομής, όσο και η μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση του φυσικού αερίου αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και πόλο έλξης των μεγάλων, ενεργοβόρων και τεχνολογικά προηγμένων επενδύσεων».