Νέο υποκατάστημα του ελληνικού φορέα πιστοποίησης “ΟΞΥΓΟΝΟ” στη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έρχεται πιο κοντά στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σκοπός του νέου υποκαταστήματος είναι η άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της βόρειας Ελλάδας και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της άμεσης και υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με ακεραιότητα, αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας ανεξάρτητος, αμιγώς Ελληνικός φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Το επιστημονικό μας προσωπικό απαρτίζεται από νέους και έμπειρους επιστήμονες άκρως καταρτισμένους στον κλάδο της πιστοποίησης, με στόχο την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης με συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία.

Τo ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • Ιδρύθηκε το 2010 με έδρα τα Τρίκαλα και έκτοτε δραστηριοποιείται με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα στον τομέα της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποίησης.
  • Το 2011 ολοκληρώθηκε η αρχική διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, όπως αντικαταστάθηκε από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065.
  • Τo 2012 αναγνωρίστηκε ως εγκεκριμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με κωδικό καταχώρησης GR-BIO-14 και μέχρι στιγμής έχει εκδώσει άνω των 10000 πιστοποιητικών προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
  • Το 2017 αναγνωρίζεται από το ΞΕΕ ως εγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης για τον έλεγχο και την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων και τον έλεγχο των σημάτων Ελληνικό Πρωινό και Boutique Hotel.
  • Το 2018, λειτουργεί το πρώτο υποκατάστημα στα Χανιά, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των αγροτών-κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Κρήτης.
  • Το 2020 καταχωρείται από την γραμματεία του GLOBALA.P. ως εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης προϊόντων κατά GLOBALG.A.P. στο υπό πεδίο Φρούτα και Λαχανικά.
  • Το 2021 του ανατίθεται αποκλειστικά από το Επιμελητήριο Τρικάλων το έργο του ελέγχου και της έκδοσης τεχνικής έκθεσης για τη χορήγηση του σήματος METEORISIMO.
  • Το 2021 θέτει σε πλήρη λειτουργία το νέο του υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του στην βόρεια Ελλάδα.

Η πολύχρονη εμπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ μαζί με τις συνεχείς επεκτάσεις των πεδίων διαπίστευσής του και το καταρτισμένο προσωπικό του, του επιτρέπουν την κάλυψη ενός ευρύτατου φάσματος αναγκών πιστοποίησης σε όλους τους τομείς (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής) της οικονομίας. Στοιχεία επικοινωνίας: Βάκχου 30, Τ.Κ.: 54629, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 510044 [email protected]