Νεοεισερχόμενοι βρίσκουν διαθέσιμη γη μέσω των έμπειρων αγροτών

Στόχος η χρήση των νέων τεχνολογιών

Το διαχρονικό πρόβλημα της διαδοχής στον αγροτικό τομέα προσπαθεί να λύσει ένα καινοτόμο δίκτυο στην Ολλανδία. Σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή αγρότες που επιθυμούν να εξέλθουν από το αγροτικό επάγγελμα, αλλά δεν έχουν διάδοχο, με νέους που επιθυμούν να ενταχθούν, αλλά δεν έχουν αγροτικό υπόβαθρο.

Για να γίνει το επιθυμητό «ταίριασμα», η επιχειρησιακή ομάδα «Group LAND in connection» προσφέρει συμβουλές, εκπαίδευση και μεταφορά καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη. Η επικεφαλής του δικτύου, Maria van Boxtel, εξηγεί στο περιοδικό Agrinnovation 2020: «Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο με το όνομα “start farms”, όπου έμπειροι αγρότες δίνουν στους νεοεισερχόμενους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μέρος της γης τους για να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στον αγροτικό τομέα.

Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους που δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια, το δίκτυο τους επιτρέπει να αποκτήσουν εμπειρία και να μάθουν να διευθύνουν μία αγροτική επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, βοηθά τους μεγαλύτερους αγρότες να βρουν διάδοχο».

Μέσω του δικτύου, δίνεται η ευκαιρία να ανανεωθεί ο αγροτικός πληθυσμός και να ενταχθούν νέοι άνθρωποι, που είναι πιο δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες και στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και είναι πιο εύκολο για αυτούς να χρησιμοποιήσουν αυτοματισμούς και σύγχρονα συστήματα.

Η επιχειρησιακή ομάδα παράγει υλικό σε διάφορες γλώσσες, με σκοπό να διαχυθεί σε όλη την Ευρώπη το συγκεκριμένο μοντέλο, παρέχοντας μία λύση στην ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα, παράλληλα με τη διάδοση της τεχνολογίας στο χωράφι. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα της EIP-AGRI.