Nωρίτερα από κάθε άλλη φορά αναμένεται να ξεκινήσει φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να προσδιορίζει το άνοιγμα της σχετικής εφαρμογής του taxisnet μέχρι τα μέσα ή, το αργότερο, εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαρτίου.

Η πιο σημαντική αλλαγή σε σχέση με πέρυσι έγκειται στην εκκαθάριση των δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα από φέτος, ανεξάρτητα από το αν ένα ζεύγος φορολογουμένων έχει επιλέξει ή όχι το φορολογικό διαζύγιο –δηλαδή την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης– ο κάθε σύζυγος θα λάβει το δικό του εκκαθαριστικό.

Εκκαθαριστικά – ρεκόρ

Το γεγονός αυτό αφενός θα οδηγήσει στην έκδοση περίπου 8,9 εκατ. εκκαθαριστικών (αριθμός-ρεκόρ, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται περίπου 2,6 εκατ. γυναίκες που μέχρι πέρυσι λάμβαναν κοινό εκκαθαριστικό με τον σύζυγό τους), αφετέρου θα φέρει «πιο μπροστά» και τις επιστροφές φόρου. Για παράδειγμα, κάποιος που θα σπεύσει να κάνει τη δήλωσή του μέχρι το τέλος Μαρτίου και το εκκαθαριστικό του είναι πιστωτικό είναι πολύ πιθανό να λάβει την επιστροφή ακόμα και μέσα στον Απρίλιο.

Πώς δηλώνονται οι ενισχύσεις

Όσον αφορά αυτό καθαυτό το E1, δεν υπάρχει φέτος κάποια σημαντική μεταβολή για τους αγρότες. Έτσι, ο κωδικός 037-038 που αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δικαιούνται την έκπτωση από 1.900 έως 2.100 ευρώ παραμένει κομβικής σημασίας. Προκειμένου να θεωρείται κατ’ επάγγελμα αγρότης ο παραγωγός – φορολογούμενος, θα πρέπει να αντλεί τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος από την αγροτική του δραστηριότητα, η οποία παράλληλα θα πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, επίσης, η εγγραφή του (και ανανέωση αυτής ανά έτος) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον:

-Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφεται στον Πίνακα Γ1.

-Το εισόδημα από ενοίκια αγροτεμαχίων μπαίνει στον Πίνακα Δ2 κωδ. 101-102, αφού πρώτα έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί το έντυπο Ε2 (Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας). Στα μισθώματα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb που και αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρώτα στο Ε2.

-Ο κωδικός 659-660 αφορά το μέρος των εισοδηματικών («λοιπών») αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και δύναται να καλύπτει τεκμήρια (ΠΟΛ 1116/2015).

-Οι αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις, υπενθυμίζουμε, για φορολογικούς σκοπούς, διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 1) «Επιδοτήσεις Παγίων – Κάλυψης Δαπανών» και 2) «Λοιπές Επιδοτήσεις» (προσθετικές των εσόδων), όπως άλλωστε προκύπτει από το 35494/20.03.2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την υπηρεσία. Από τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων και, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007 και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα), τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Συνεπώς, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων – Κάλυψης Δαπανών μειώνουν το κόστος κτήσης τους.

-Στην περίπτωση που φορολογούμενος λαμβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες αγροτικών επιδοτήσεων το ποσό των 12.000 ευρώ θα αφαιρείται κατ’ αρχάς από το ποσό των λοιπών εισοδηματικών επιδοτήσεων που λαμβάνει συνολικά ο φορολογούμενος και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται από τα ποσά των «επιδοτήσεων παγίων – κάλυψης δαπανών».

– Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον κωδικό 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2018.

Μίνιμουμ 1.000 ευρώ e-πληρωμές για το αφορολόγητο

Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών» πρέπει να αναγραφούν τα χρηματικά ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που οι κατ’ επάγγελμα αγρότες πραγματοποίησαν το 2018 με πλαστικό χρήμα ή μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής (e-banking ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι), προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο 8.636-9.545 ευρώ. Το ελάχιστο ποσοστό των δαπανών αυτών παραμένει το ίδιο με πέρυσι, δηλαδή:

– 10% στην περίπτωση που το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ

– 15% για εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ και

– 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δεν καλύπτει το εισόδημα, το υπολειπόμενο ποσό επιβαρύνεται με έξτρα φόρο 22%.

 

των Φωτεινής Μακρή*, *Λογίστριας – φοροτεχνικού, συμβούλου επιχειρήσεων, Γιάννη Τσατσάκη