Νέος Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης σε θέματα Αγροδιατροφής, ο Σταύρος Τζεδάκης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης ο Περιφερειακός σύμβουλος Σταύρος Τζεδάκης. Ο κ. Τζεδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και σε θέματα Αγροδιατροφής και συγκεκριμένα: ανάδειξης Κρητικής διατροφής, Κρητικής γαστρονομίας και διασύνδεσης αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό.

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη παρατείνεται η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων:

 • Ηρακλείου  Νίκου Συριγωνάκη,
 • Χανίων Νίκου Καλογερή
 • Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή

όπως και των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Κρήτης Αντώνη Παπαδεράκη και Νίκου Ξυλούρη.

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται επιπλέον με Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες

 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Συριγωνάκης Νικόλαος
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: Καλογερής Νικόλαος
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: Λιονή Μαρία
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: Ανδρουλάκης Ιωάννης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

 • Παπαδεράκης Αντώνης,  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας
 • Ξυλούρης Νίκος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος
 • Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τεχνικών Έργων
 • Πιτσούλης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων
 • Κώτσογλου Κυριάκος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή τομέα
 • Τζεδάκης Σταύρος,  Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών

Πηγή: creta24.gr