Ο αγροτικός τομέας το κλειδί για τους στόχους των G7

Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση του αγρότη και του ρόλου του στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Ο αγροτικός τομέας το κλειδί για τους στόχους των G7

Στο Μπέργκαμο της Bόρειας Ιταλίας συναντήθηκαν το σαββατοκύριακο 14-15 Οκτωβρίου οι υπουργοί Γεωργίας των G7. Η σύσκεψη της ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης έγινε προκειμένου να τεθούν επί τάπητος οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και υπό ποιες συνθήκες αυτός μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων, που έχουν εξέχουσα θέση στην ατζέντα των G7.

Βασικό ζητούμενο η ενδυνάμωση του αγρότη

Όπως συμφώνησαν οι παρευρισκόμενοι, η δυνατότητα του αγροτικού κλάδου να επενδύει και να καινοτομεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενδυνάμωση του αγρότη. Η γεωργία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια μεγάλη γκάμα κινδύνων, άλλοτε χρηματοοικονομικής φύσεως, όπως είναι οι κίνδυνοι της αγοράς, και άλλοτε κίνδυνοι που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία, οι ασθένειες των ζώων και των φυτών και οι μολύνσεις από επιβλαβείς οργανισμούς. Τις δυσμενείς συνθήκες διογκώνουν ακόμα περισσότερο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζοντας αρνητικά τα εισοδήματα των γεωργών, τη διαβίωσή τους, αλλά και την επενδυτική δυναμική τους.

«Συνιστούμε στις χώρες να προσδιορίσουν τα διάφορα επίπεδα κινδύνου –συνήθεις επιχειρηματικούς, εμπορεύσιμους, ή και κινδύνους από καταστροφές– στα δικά τους συστήματα γεωργικής παραγωγής και στις τοπικές αγροτικές οικονομίες, ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των γεωργών και να αναπτύξουν μια σειρά πολιτικών που θα διευκολύνουν την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων», τονίζουν οι υπουργοί Γεωργίας.

Πιο αναλυτικά, η ατζέντα των G7 ενθαρρύνει την εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, τη συνεργασία μεταξύ των γεωργών, αλλά και τη διαφοροποίηση της παραγωγής, των γεωργικών δραστηριοτήτων και των πηγών εισοδήματος. Παράλληλα, προωθεί τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας, όπου παίζει καταλυτικό ρόλο η διάδοση της καινοτομίας, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ακόμη, υποστηρίζει τη συνεργασία στο πλαίσιο συστημάτων επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την παρακολούθηση των ασθενειών των ζώων και των φυτών, προκειμένου να προλαμβάνεται και να ελέγχεται αμέσως η εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών και να προστατεύεται η υγεία των ζώων και των φυτών. Επίσης, ζητήθηκε η εφαρμογή καλών πρακτικών κτηνοτροφίας και η λήψη μέτρων βιοασφάλειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη των ασθενειών, ενώ επαναβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής στη γεωργία.

Μία από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις των υπουργών Γεωργίας αφορούσε την ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαμόρφωσης των τιμών και την πρόσβαση στις αγορές, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα όλων των αγροτών –με αναφορά στους μικρούς καλλιεργητές, στις γυναίκες και στους νέους αγρότες– να επωφεληθούν από τις αποδόσεις της αγοράς στις εργατικές και χρηματοοικονομικές επενδύσεις τους και να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Τέλος, οι υπουργοί Γεωργίας των G7 κάλεσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναπτύξουν καινοτόμα εργαλεία για τη χρηματοδότηση της γεωργίας και τη διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου τομέα που στοχεύουν καλύτερα στις ανάγκες των γεωργών.

Αναβάθμιση της υπαίθρου

Εκτός από τις πρωτοβουλίες για την αύξηση της δυναμικής των αγροτών, οι υπουργοί Γεωργίας έθεσαν ως δεύτερη βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση της υπαίθρου. Και αυτό, διότι αναγνωρίζουν «τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η αγροτική και δασική οικονομία στις αγροτικές περιοχές».

Γίνεται ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο παγιωμένος στόχος της ομάδας των G7, ο οποίος αφορά την εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού για 500 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2030, περνά μέσα από την «οδό» της αγροτικής ανάπτυξης. «Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προώθησης της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και της αύξησης της επισιτιστικής ασφάλειας για την επίτευξη αυτού του στόχου», παραδέχονται οι υπουργοί Γεωργίας των G7.