Ο οδικός χάρτης των ενισχύσεων για τα προϊόντα των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

Τι προβλέπει η φετινή εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης

Ο οδικός χάρτης των ενισχύσεων για τα προϊόντα των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

Τις φετινές ενισχύσεις για τους παραγωγούς τοπικών προϊόντων των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κάνει γνωστές η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β΄ 21/2017) στην Eφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόκειται για ενισχύσεις στα οινάμπελα, τις πατάτες, τα εσπεριδοειδή, τις ελιές, τα φασόλια κ.ά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στη δήλωση ΟΣΔΕ, συμπληρώνοντας το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Αναλυτικά για το κάθε προϊόν, η απόφαση αναφέρει:
Δαμάσκηνα Σκοπέλου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 500 ευρώ/εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.
Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα): Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται επίσης στα 500 ευρώ/εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται σε 165.000 ευρώ.
Αμπελοοινικός τομέας: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 700 ευρώ/εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων: α) Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε 145 ευρώ/εκτάριο.
β) Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε 9.678.000 ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε 547.000 ευρώ.
γ) Για το έτος 2015 (οικονομικό έτος 2016), το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε 9.104.800 ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε 547.000 ευρώ.
Πατάτες: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 600 ευρώ/εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ανέρχεται σε 530.000 ευρώ ετησίως.
Τοματάκι Σαντορίνης: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια 700 ευρώ/εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 45.000 ευρώ ετησίως.
Αγκινάρα Τήνου: Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 500 ευρώ/εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ ετησίως.
Εσπεριδοειδή: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια 500 ευρώ/εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας της Χίου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 11,5 ευρώ/κιλό «καθαρής μαστίχας» ενώ το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.150.000 ευρώ.
Κριθάρι Λήμνου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 50 ευρώ/εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.