ΟΑΕΔ: Επιδότηση εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, σε έξι περιφέρειες

Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου θα παραμείνει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από επιχειρήσεις το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες», που τρέχει ο ΟΑΕΔ, με προϋπολογισμό ύψους 32 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

✱ 466,50 ευρώ μηνιαία / 5.598 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.

✱ 559,80 ευρώ μηνιαία / 6.717,60 ευρώ ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω.

✱ 606,45 ευρώ μηνιαία / 7.277,40 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω.

✱ 653,10 ευρώ μηνιαία / 7.837,20 ευρώ ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

✱ 699,75 ευρώ μηνιαία / 8.397 ευρώ ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Προϋπόθεση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επιδόματα αδείας.