ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης για τις καινοτόμες μεθόδους στον αγροτικό τομέα

Να διεγείρει το ενδιαφέρον και να δείξει στους νέους και στους εν δυνάμει αγρότες ότι η γεωργία έχει ξεφύγει πλέον από τον πατροπαράδοτο τρόπο καλλιέργειας και έχει μπει στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, στην οποία ο αγροτικός τομέας συμβαδίζει με την τεχνολογία, έχει σκοπό το πρόγραμμα κατάρτισης 100 ανέργων, με θέμα «Καινοτόμες μέθοδοι στον αγροτικό τομέα».

Το πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διάρκειας 70 ωρών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι 18-60 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι γεωπονικής κατεύθυνσης ή είναι νέοι οι οποίοι είναι γνώστες πληροφορικής και αυτοματισμών και ενδιαφέρονται για την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων στην αγροτική παραγωγή.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ», ο επιστημονικός και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης Φωτιάδης, «πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να κινήσει το ενδιαφέρον στους νέους και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το πού κινείται πλέον η γεωργία, ποιες εξελίξεις υπάρχουν και να αναδείξει το γεγονός ότι στη γεωργία εφαρμόζονται πλέον σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας. Από εκεί και πέρα, όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο και να αναζητήσει κάθε πτυχή του θέματος που τον αφορά».

Θεματικές ενότητες

Θέλοντας να δώσει όλο το εύρος εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων. Ο κ. Φωτιάδης αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, όπως:

1. Διαχείριση της ύπαρξης ουσιών στο έδαφος με χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

2. Εξειδικευμένες μέθοδοι βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους με χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

3. Ανάλυση καινοτομικών μεθόδων πληροφορικής για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία.

4. Υδροπονικές μέθοδοι και συστήματα πληροφορικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, με εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους και στην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Στους καταρτιζόμενους, που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, χορηγείται πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.