Οδηγίες ΑΑΔΕ για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών

Στην παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022), προχώρησε η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο που εξέδωσε.

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω εγκύκλιος αφορά τους αμπελοκαλιεργητές που λειτουργούν στο πλαίσιο του καθεστώτος των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄281) καθώς και τις τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε ΕΔΩ την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ