Οδηγίες αντιμετώπισης κυκλοκόνιου, καλόκορης και μαργαρόνιας

Διαπιστώσεις για την προσβολή από το κυκλοκόνιο στην ελιά καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου. Πιο αναλυτικά, ο μύκητας δημιουργεί χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες (μάτια παγωνιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.

Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η πρόωρη και έντονη φυλλόπτωση και η εξασθένηση των δέντρων. Για τη δημιουργία νέας μόλυνσης, χρειάζεται σταγόνα νερού (βροχή ή δροσιά) και θερμοκρασίες 9-25ΟC. Τα φύλλα που προσβάλλονται την άνοιξη θα αποτελέσουν την πηγή μολυσμάτων για τις φθινοπωρινές μολύνσεις.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Περιφερειακού Κέντρου, υπάρχουν ελαιώνες με σοβαρές προσβολές από τον μύκητα. Όπου η ασθένεια, λοιπόν, δημιουργεί πρόβλημα χρειάζεται να γίνει επέμβαση, όταν το μήκος της νέας βλάστησης φτάσει τα 2-5 εκ.

Αν συνεχίζονται οι προσβολές, θα πρέπει να γίνει επανάληψη της επέμβασης μετά από 2-3 εβδομάδες. Η αραίωση της κόμης διευκολύνει τον αερισμό, μειώνοντας έτσι την υγρασία στο φύλλωμα. Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα και ιδιαίτερα με βορδιγάλειο πολτό (1%), όταν εφαρμόζεται σε περιόδους υψηλής υγρασίας, προκαλεί πτώση των προσβεβλημένων φύλλων, η οποία είναι επιθυμητή στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Καλόκορη

Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, μολόχα, αγριοσέλινο κ.λπ.), τα οποία, αν δεν βρουν στον ελαιώνα, ανεβαίνουν στα δέντρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης, μέχρι το στάδιο του μούρου. Οι προσβολές από το έντομο είναι συνήθως περιοδικές και σποραδικές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Περιφερειακού Κέντρου, επειδή η ύπαρξη των ανωτέρω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση συστήνεται να παραμένει στον ελαιώνα μέχρι την άνθιση των ελαιοδέντρων.

Σε ελαιώνες που αναμένεται μικρή ανθοφορία και διαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλών πληθυσμών του εντόμου (6-7 άτομα σε κλαδίσκο 50-60 εκ.) στο κρίσιμο διάστημα προσβολών είναι απαραίτητο να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένο σκεύασμα.

Μαργαρόνια

Το έντομο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, τα κλειστά άνθη και μερικές φορές και τους πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς. Σύμφωνα με τις οδηγίες, στα μεγάλα ελαιόδεντρα δεν απαιτείται επέμβαση. Στα φυτώρια ελιάς και στα νεαρά δενδρύλλια, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να γίνει επέμβαση, όταν παρουσιαστούν έντονες προσβολές.

Ξυλοφάγα έντομα (φλοιοτρίβης, φλοιοφάγος)

Η λήψη καλλιεργητικών μέτρων είναι αρκετή για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Τα καλλιεργητικά μέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:

1. Αφαίρεση με κλάδεμα πολύ προσβεβλημένων, ξερών ή μισόξερων κλάδων και κλαδίσκων και απομάκρυνσή τους από τον ελαιώνα. Η εναπόθεση των κλαδιών στα όρια του ελαιώνα αποτελεί εκτροφείο των ξυλοφάγων.

2. Διατήρηση των δέντρων σε καλή θρεπτική κατάσταση με ισορροπημένη λίπανση.