Οδηγίες πρόληψης των ζημιών από ακρίδες από την ΔΑΟΚ Ροδόπης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ροδόπης) εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίες προς κάθε ενδιαφερόμενο (φορείς ή και ιδιώτες) για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών σε καλλιέργειες από ακρίδες:

Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ζημιών από ακρίδες αποτελεί ο έγκαιρος εντοπισμός των «ακριδοκηλίδων» και η άμεση καταπολέμηση του πληθυσμού τους, δηλαδή στο ανήλικο στάδιο «προνύμφη» και πριν την ενηλικίωση, όπου ξεκινάει η πτήση του εντόμου. Η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντική δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε έξαρση της εμφάνισης του πληθυσμού τους σε περιοχές της Ροδόπης.

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και τα όργανα των Δασικών υπηρεσιών καλούνται να ειδοποιούν την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης (στα τηλέφωνα 2531350420 ή 408 ή 439) και τους αντίστοιχους Δήμους, μόλις αντιληφθούν την εμφάνιση των εστιών εκκόλαψης (πρώτες κηλίδες) περίπου στις αρχές του μήνα Απρίλη. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να πραγματοποιηθεί η έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση συνεργείων ανίχνευσης και καταπολέμησης των ακρίδων και να αποφευχθούν ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής.

Επιβάλλεται να γίνεται συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης (Τμήμα Ποιοτικού και ΦυτοϋγειονομικούΕλέγχου Π.Ε. Ροδόπης), κατόπιν κήρυξης της περιοχής ως ακριδόπληκτης.