Οφέλη ένταξης στο Μέτρο 9 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ομάδα Παραγωγών Βάμβακος του ΑΣ Σκορδοπαραγωγών Ξυλαγανής

Το 2017 συστάθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκορδοπαραγωγών Ξυλαγανής. Τον Ιανουάριο του 2018, αναγνωρίστηκε η Ομάδα Παραγωγών Βάμβακος του ΑΣ, η πρώτη αναγνωρισμένη ομάδα στη Ροδόπη που αριθμεί 52 κοινά μέλη με τον συνεταιρισμό. Οι δύο οντότητες λειτουργούν υπό κοινή διοίκηση, με στρατηγικό στόχο την ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης και την ευημερία.

Ο συλλογικός φορέας προέβη σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Μέτρο 16 του ΠΑΑ, με προτάσεις για το σκόρδο και το βαμβάκι. Ο πρόεδρος, Γιάννης Στογιαντσάκης, εξηγεί ότι στοχεύουν στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ξακουστού σκόρδου και σχεδιάζουν να μπουν δυναμικά στην καλλιέργεια την ερχόμενη χρονιά. «Ελάχιστοι σήμερα καλλιεργούν σκόρδο, διατηρώντας τη συνέχεια στην παραδοσιακή καλλιέργεια. Οι συνεταιριστές έχουμε ως κύρια κοινή παραγωγή το βαμβάκι». Από το Μέτρο 16 δεν επιδιώκουν το βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος, αλλά την επιστημονική στήριξη από ένα πανεπιστήμιο, την τεχνογνωσία και τη χρήση καινοτομίας, όπως είναι η ευφυής γεωργία.

Οφέλη – στόχοι

Η Ομάδα είναι δικαιούχος του Μέτρου 9 και σε βάθος πενταετίας θα λάβει 110.000 ευρώ επιδότηση, ποσό ανάλογο του τζίρου που θέτει ως οικονομικό στόχο και έχει δύο βασικούς σκοπούς. Ο Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, οικονομολόγος στην εταιρεία ΑΛΚΕΑ ΙΚΕ, που συνέταξε την πρόταση με την πολύτιμη συνεργασία της γεωπόνου Κρυσταλλένιας Βουσβούκη, επισημαίνει στην «ΥΧ»: «Η Ομάδα σχεδιάζει ν’ αυξήσει τη διακινούμενη παραγωγή βάμβακος, σε βάθος πενταετίας, με συγκεκριμένους τρόπους:

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα μέλη της συνάπτουν συμφωνητικά με εκκοκκιστήρια της περιοχής, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν καλύτερες συμφωνίες, λαμβάνοντας μεγαλύτερα οφέλη σε προσφορές αγροεφοδίων». Επίσης, τονίζει ότι «ο ΑΣ Ξυλαγανής είναι ο μοναδικός συνεταιρισμός στη Ροδόπη που κινείται με τον συγκεκριμένο τρόπο στο βαμβάκι. Όλη η παραγωγή περνάει μέσω συνεταιρισμού, καθώς τα συμφωνητικά είναι μεταξύ Ομάδας και εκκοκκιστή».

Όπως ο ίδιος εκτιμά, η συμμετοχή στο Μέτρο 9 θα συμβάλει στην προσέλκυση νέων μελών, κάτι που ήδη επετεύχθη. Δεύτερος στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση του προϊόντος στην πλειονότητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ξεκινώντας από τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, οπότε θα γίνουν αναλύσεις του εδάφους για να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται επιδιορθώσεις στις αποθήκες του συνεταιρισμού και η αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλάστιγγα και κλαρκ). Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η διαμόρφωση λειτουργικών εγκαταστάσεων και υποδομών, ώστε να συλλέγεται και να εκκοκκίζεται το βαμβάκι των μελών.

Ο μελετητής προσθέτει ότι το Μέτρο 9 καλύπτει λειτουργικά έξοδα, δαπάνες λογιστή και μελετητικού γραφείου, καθώς και το κόστος για την εταιρεία που αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση και γι’ αυτή που πιστοποιεί το προϊόν. Τέλος, μπορεί να καλύψει θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του γραφείου και για την περίοδο συγκέντρωσης του βαμβακιού.