Το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων υπουργών Γεωργίας

Οι εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων, στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Οι εξελίξεις στο διεθνές γεωργικό εμπόριο βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που είχαν στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Οι υπουργοί τοποθετήθηκαν για τις διεθνείς συμφωνίες και για την μελέτη οικονομικών επιπτώσεων που παρουσίασε η Επιτροπή το Νοέμβριο 2015. Οι περισσότεροι υπουργοί αναφέρθηκαν στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξαγωγή απτών συμπερασμάτων. Ο Χαράλαμπος Κασίμης, μεταξύ άλλων, σημείωσε την ουσιαστική αδυναμία της μελέτης που είναι οι περιορισμοί της μεθοδολογίας με συνέπεια να μην έχουν μετρηθεί:

α) οι επιπτώσεις και τα πιθανά οφέλη για αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις οικονομίες των κρατών μελών του νότου όπως τα οπωροκηπευτικά, οι οίνοι, το ελαιόλαδο και τα προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη,

β) οι επιπτώσεις από την εγκατάλειψη ή σημαντική μείωση των καλλιεργειών στην περιφέρεια της Ένωσης,

γ) οι επιπτώσεις στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Ένωσης,

δ) οι επιπτώσεις από την πιθανή μείωση της αυτάρκειας σε ορισμένα βασικά γεωργικά προϊόντα στην Ένωση,

ε) οι επιπτώσεις σε επίπεδο κράτους – μέλους. Τόνισε ότι η εμπορική στρατηγική πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της ΚΑΠ και κατέληξε σημειώνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να καταλήξουμε σε συμπαγή και αντικειμενικά συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις μας.

Για την κατάσταση στην αγορά και την έκθεση για το γαλακτοκομικό τομέα ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων συμφώνησε με τα σημάδια ανάκαμψης που παρουσιάζει η αγορά, σημειώνοντας την διαρκή επαγρύπνηση, αλλά και τις αποτελεσματικές, στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Συμφώνησε με το θετικό αντίκτυπο των μέτρων του Σεπτεμβρίου 2016. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κυρίως των περιφερειακών κρατών – μελών. Ανέφερε ότι τα 1,7 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα από τα συνολικά 350 εκατ. ευρώ, δεν θα αποτελέσουν ουσιαστική ανακούφιση. Τόνισε ότι, οι οργανώσεις παραγωγών, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα συμβόλαια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ενίσχυση της θέσης του γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και σαφώς πρέπει να επεκταθούν και πέραν του 2020 και να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Τελειώνοντας, επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας και την ανάγκη αξιοποίησης των συμπερασμάτων του φόρουμ για το πρόβειο κρέας.

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για το πρόγραμμα εργασίας της προεδρίας, τα συμπεράσματα της 40ης διάσκεψης των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών, που πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα, στις 12 – 14 Οκτωβρίου 2016, για την χρήση της ονομασίας ″Τεράν″ από την Κροατία, και τις συνέπειες από τη γρίπη των πτηνών που πλήττει 20 κράτη – μέλη.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών ο γενικός γραμματέας συμμετείχε σε γεύμα εργασίας που παρέθεσαν οι υπουργοί της Σλοβενίας και Τσεχίας με σκοπό να διαμορφωθεί πολιτική από την ΕΕ σχετικά με τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές με στόχο να προστατευτεί ο γεωργός και να βελτιωθεί η θέση του στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.