Οικολογικά Σχήματα ανά αγρονομική περιφέρεια σχεδιάζει το ΥΠΑΑΤ

Προβληματισμός για τον ορισμό του ενεργού γεωργού και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

«Σολομώντεια» λύση για τον καθορισμό των οικολογικών σχημάτων (eco-schemes) στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 της χώρας αναζητά το ΥΠΑΑΤ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του Ενδιάμεσου Κειμένου, ενώ ακόμη δεν έχουν ξεκαθαριστεί ποια προϊόντα πρόκειται να ενταχθούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, με τον ορισμό του ενεργού γεωργού επίσης να συζητείται.

Οικολογικά Σχήματα

Η έναρξη εφαρμογής των Οικολογικών Σχημάτων τοποθετείται στο έτος 2023. Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο. Η συνολική ενίσχυση για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα απορροφήσει το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», η λύση αναμένεται να δοθεί με βάση τις αγρονομικές περιφέρειες της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες της προηγούμενης περιόδου:

✱ ΠΕ1: Βοσκότοποι
✱ ΠΕ2: Αρόσιμες Εκτάσεις
✱ ΠΕ3: Δενδρώνες και Αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών.

Το ΥΠΑΑΤ σχεδιάζει για καθεμία από τις αγρονομικές περιφέρειες να προταθούν 2-3 Οικολογικά Σχήματα, με παρεμβάσεις που θα είναι εύκολα εφαρμόσιμες από τους παραγωγούς. Επιπλέον, θα ορίσουν Οικολογικά Σχήματα με οριζόντιο χαρακτήρα (π.χ. φράχτες) με παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα.

Πάντως, πληροφορίες θέλουν το υπουργείο να ποντάρει σε κάθε περίπτωση στο μέτρο των Βιολογικών Καλλιεργειών για την επιτυχία των Οικολογικών Σχημάτων, ώστε στο χειρότερο σενάριο να μην απωλεσθούν κονδύλια από τον Πρώτο Πυλώνα.

Σύμφωνα με το Ενδιάμεσο Κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου, «ο προτεινόμενος κατάλογος των γεωργικών πρακτικών θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ανά θεματική ενότητα, όπως την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία εδαφικών πόρων, την προστασία υδατικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου και την ορθολογική χρήση εισροών – γεωργία ακριβείας».

Ο κατάλογος και η κατανομή των πόρων ανά παρέμβαση θα οριστικοποιηθεί, όπως εξηγεί το ΥΠΑΑΤ, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδοτική κατανομή για τα οικολογικά σχήματα ανέρχεται σε 449.269.250 ευρώ (ενδεικτική κατανομή έτους 2023).

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που μπορεί να διαθέσουν τα κράτη-μέλη κατ’ ανώτατο για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται στο 13%, από το 8% σήμερα, ενώ παραμένει η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον ποσοστού 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων διατηρείται, όσον αφορά τους τομείς/προϊόντα που εντάσσονται με μικρές προσαρμογές του προϋπολογισμού των μέτρων στους διαθέσιμους πόρους. Από το 2023 μελετάται να μεταβληθεί το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, κυρίως όσον αφορά τους τομείς που θα απολαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι μελετάται η συνέχιση του καθεστώτος της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης για τους τομείς των Δημητριακών (κυρίως ψυχανθή) και της Κτηνοτροφίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα, τηρείται σιγή ιχθύος.

Ενεργός αγρότης

Τέλος, όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού, με βάση το ρεπορτάζ στο υπουργείο δεν έχουν ακόμη καταλήξει. Σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία της ΚΑΠ, ενεργοί γεωργοί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο γεωργικής δραστηριότητας, αλλά τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα ορίσουν –όπως είναι υποχρεωμένα– τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια για τον ορισμό τους.

Πάντως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει.