Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021

Στην υπογραφή της ΚΥΑ για την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες, που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών κατά το έτος 2021, προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο καθορίζεται σε 40 λεπτά ανά κιλό ρητίνης (2.300.000 ευρώ/5.628.829 κιλά ρητίνης περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται 2.614.300 κιλά που παραδόθηκαν στις βιομηχανίες και εμπόρους ρητίνης και 3.014.529 κιλά που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς ή της κακοκαιρίας «Μήδεια»).

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis.

Δικαιούχοι είναι ρητινεργάτες-μέλη δασικών συνεταιρισμών, καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✱ Κατέχουν ή ενοικιάζουν ρητινευόμενα δάση ή ασκούν δικαίωμα δουλείας επ’ αυτών και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους σε περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείων Μεγάρων, Λίμνης, Χαλκίδας, Ιστιαίας, Κασσάνδρας και Κορίνθου.

✱ Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

✱ Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2021.

✱ Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την καταστολή της.