Όλα έτοιμα για την έναρξη της απογραφής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Θεσσαλία

Mε την οριστικοποίηση επιλογής των απογραφέων ξεκινάει η Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας την επίσημη διαδικασία απογραφής των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει και η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη απογραφή πραγματοποιήθηκε το 2009-2010, ενώ η επόμενη είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2020, αλλά μετατέθηκε για την άνοιξη, λόγω της πανδημίας.

Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής

Μπορεί η προηγούμενη απογραφή να έγινε πόρτα-πόρτα, φέτος όμως τα δεδομένα, όπως αναμενόταν, έχουν διαφοροποιηθεί. Όπως ανακοινώθηκε, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19), απαιτήθηκε ειδικός σχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην υγειονομική προστασία του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά/κοινοτικά καταστήματα, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω web εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα της Θεσσαλίας

Η δυναμική της Θεσσαλίας σε αριθμό εκμεταλλεύσεων και εκτάσεων αποτυπώθηκε στην απογραφή του 2009, καθώς φιγουράρει στην 3η θέση πανελλαδικά, μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κρήτη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες είναι και δεύτερη. Οι ετήσιες εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία είναι 42.597, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι δενδρώδεις (25.444), ακολουθούν οι ελιές (20.272), τα αμπέλια (8.000), τα λιβάδια και οι βοσκότοποι (2.690), ενώ οι λοιπές εκτάσεις (αροτραίες) 25.000 εκμεταλλεύσεις.