«Olio Support Tech», ένα συνεργατικό και καινοτόμο πρόγραμμα

Με στόχο τη στροφή προς συνεργατικές διαδικασίες και καινοτόμες πρακτικές λύσεις, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων της αγροδιατροφής, έκανε την εμφάνισή του στην Αχαΐα ένα νέο σχήμα, στο οποίο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η υπό σύσταση ομάδα ελαιοπαραγωγών της Χαλανδρίτσας, έδρας του Δήμου Ερυμάνθου, ένα ελαιοτριβείο και μία εταιρεία.

To σχήμα αυτό, μέσω αυτοχρηματοδοτούμενης δράσης, ανοίγει τους ορίζοντές του σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης ενός τόπου μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.

Σκοπός του προγράμματος «Olio Support Tech» είναι να δημιουργήσει έναν συνεργατικό παραγωγικό πυρήνα για το ελαιόλαδο στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου με τη συμμετοχή παραγωγών – ελαιοκαλλιεργητών, με παραγωγικό φορέα ένα ελαιοτριβείο της εταιρείας Spiliotopoulos Family και με τη συνεργασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και της παραγωγικής και εμπορικής επιχείρησης Eleology S.A.

Η δράση αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη μιας περιοχής με βάση το ελαιόλαδο. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μεθοδολογία, στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει και να επιταχύνει τη στροφή προς συνεργατικές διαδικασίες που υπαγορεύονται και από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, να εισαγάγει νέα ισχυρά συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων της αγροδιατροφής.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενο από την εταιρεία Eleology S.A., με το Πανεπιστήμιο ως συμβουλευτικό εργαλείο και με συνεργαζόμενους παραγωγικούς φορείς. Στο πεδίο αυτό δημιουργείται ένα branding και ένα προϊόν που ενσωματώνει στοιχεία πολιτισμικά, όπως είναι ο μύθος, η ιστορία και η παράδοση, με τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, δηλαδή την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται στην αγορά ένα ανταγωνιστικό προϊόν με περιεχόμενο και στον καταναλωτή ένα προϊόν με προστιθέμενη αξία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες της δημιουργίας του συνεργατικού σχήματος παραγωγών που θα αποτελεί από τώρα και στο εξής μια ομάδα ελαιοκαλλιεργητών και θα παράγει ελαιόλαδο με πολιτισμικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Σημαντικές και καινοτόμες δράσεις θα είναι η συνεχής εκπαίδευση, η συμβουλευτική και η αναγνωσιμότητα του προϊόντος ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), αλλά και η ιχνηλασιμότητα.

Με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα

Σε αυτή την ομάδα έγινε η ονοματοδοσία από τον καθηγητή Γ. Ζακυνθινό, επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, με ανάλογο λογότυπο. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «θα είμαστε δίπλα στους παραγωγούς και θα τους δώσουμε το περιβάλλον εμπιστοσύνης, και ασφάλειας, ότι παράγουν κάτω από μια συγκεκριμένη πρακτική, με ενημέρωση, πληροφόρηση και, παράλληλα, αυτό που παράγουν θα έχει μια ταυτότητα.

Άρα, με την ταυτότητα του προϊόντος, προσαρμοσμένου σε ένα ασφαλές παραγωγικό περιβάλλον, και με την εκπαίδευση, που αποτελεί ούτως ή άλλως τη γλώσσα της επικοινωνίας, θα τους κάνουμε κοινωνούς των καλών πρακτικών παραγωγής, αλλά και των απαιτήσεων της καθημερινότητας της καλλιέργειάς τους.

Νομίζω ότι το ζητούμενο σήμερα για έναν παραγωγό είναι όλα τα παραπάνω. Στις μέρες μας, ο παραγωγός δεν θα πρέπει πλέον να αυτοσχεδιάζει, αλλά να σχεδιάζει μαζί με αυτούς που έχουν τη γνώση, με αυτούς που μπορούν να τον πάνε παρακάτω και να βρουν τη διέξοδο της αγοράς των προϊόντων τους».

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο αναπληρωτής καθηγητής του ΠΑΔΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου,, Ιωάννης Κουμπούρος, ο οποίος τόνισε το πόσο σημαντικές είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα, αναδεικνύοντας την ωφελιμότητά τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα για τον ελαιοπαραγωγικό κλάδο.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα για ιχνηλασιμότητα των προσφερόμενων αγαθών και στη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον. «Το προφίλ του σύγχρονου καταναλωτή έχει αλλάξει και αναζητά πλέον πληροφορίες τόσο για τη διατροφική αξία των όσων καταναλώνει όσο και για τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας τους. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στο νέο αυτό τοπίο».

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μία υψηλά αλληλεπιδραστική πλατφόρμα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές, «η οποία αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία, που οι τεχνολογικές καινοτομίες έρχονται να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα με απτά αποτελέσματα».

Μεταξύ των άλλων δράσεων, προβλέπεται και η ανάπτυξη μιας έξυπνης πλατφόρμας που σε πραγματικό χρόνο θα παρέχει συμβουλευτική και ενημέρωση στους παραγωγούς από απόσταση σε φλέγοντα ζητήματα, τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν τόσο στην αύξηση της παραγωγής όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Παράλληλα, με τη χρήση QR codes, ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούν το αγαθό που καταναλώνει από την καλλιέργειά του έως τη στιγμή που βρίσκεται στο ράφι. Για παράδειγμα, από ποιο χωράφι προέρχονται οι ελιές από τις οποίες παράχθηκε το συγκεκριμένο ελαιόλαδο, ποιο διάστημα έγινε η συγκομιδή, κάτω από ποιες κλιματολογικές συνθήκες, πότε μεταφέρθηκαν στο ελαιοτριβείο, ποιες οι συνθήκες παραγωγής λαδιού από το ελαιοτριβείο κ.ο.κ.

Κλείνοντας, ο κ. Κουμπούρος τόνισε ότι «οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο στην προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού, με σημαντικά οφέλη και ακόμη μεγαλύτερες απολαβές στην τελική τιμή για τον ίδιο τον παραγωγό».

Παρεμβάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις τέθηκαν από την πλευρά των παραγωγών, όπως επίσης και από τους εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν στο σχήμα. Το ξεκίνημα για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης ενός τόπου έγινε και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή την κίνηση.