Η Ολλανδία επενδύει στη φιλοπεριβαλλοντική γεωργία

Ποσό ύψους 25 δισ. ευρώ πρόκειται να αξιοποιήσει η Ολλανδία για να επιτύχει έως το 2035 τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού της τομέα. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, με στόχο τη μείωση κατά 50% της χρήσης αζώτου έως το 2030 σε σχέση με το 1990.

«Ένα σχέδιο μη ρεαλιστικό και ανέφικτο», σχολιάζει η συνδικαλιστική ένωση αγροτών LTO Nederland, η οποία ωστόσο εκφράζει την ανακούφισή της, καθώς στο σχέδιο «δεν προβλέπεται μείωση του ζωικού κεφαλαίου στο μισό».

Ειδικότερα, το σχέδιο, που αποτελεί το νέο εθνικό πρόγραμμα για την ολλανδική ύπαιθρο, θα αποδεσμεύσει συνολικά 25 δισ. ευρώ έως το 2035 για να πετύχει τη μετάβαση προς την κυκλική γεωργία.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση των λιπασμάτων με οργανική κοπριά. Προς αυτή την κατεύθυνση, η κυβέρνηση προτίθεται να συνάψει νέες συμφωνίες με προμηθευτές και μεταποιητές.

Αύξηση της διαθέσιμης γης υπέρ ενδιαιτημάτων άγριας ζωής.

Ενθάρρυνση της χρήσης της γεωργίας ακριβείας, της συμβουλευτικής κ.ά.

Νέα νομοθεσία για την κτηνοτροφία κατόπιν διαβούλευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Δεσμευτικές συμφωνίες για την ενίσχυση της θέσης του αγρότη στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως π.χ. τα τρόφιμα που παράγονται στην Ολλανδία να φέρουν ετικέτα προέλευσης.

Ενίσχυση της εθνικής αρχής για την ασφάλεια τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων.

Αύξηση της φορολογίας για τα ζαχαρούχα ποτά.