Οι Ολλανδοί αγρότες ξανά στους δρόμους

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Ο γεωργικός τομέας στην Ολλανδία εξακολουθεί να διαδηλώνει εναντίον των περιβαλλοντικών κανόνων για τη ρύπανση. Οι αγρότες έκλεισαν και πάλι τους δρόμους με τα τρακτέρ, καθώς συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία των κύριων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες άρχισαν τον Μάιο, όταν το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας αποφάσισε ότι οι νόμοι για χορήγηση οικοδομικών αδειών και γεωργικών δραστηριοτήτων που εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αζώτου παραβιάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, προκαλώντας πολιτικό διάλογο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις ολλανδικές εκπομπές αζώτου, μαζί με τις βιομηχανίες κατασκευών και μεταφορών, αλλά ο τομέας πιστεύει ότι είναι άδικα επιλεγμένος. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από τη Χάγη, όπου ψηφιζόταν η νομοθετική πράξη της κυβέρνησης για το άζωτο, η οποία περιλαμβάνει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Περιορισμοί στους κτηνοτρόφους

Παρόλο που η γεωργική βιομηχανία δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη συγκεκριμένα μέτρα, φοβάται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος των κυβερνητικών προσπαθειών για μείωση των εκπομπών αζώτου.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ολλανδός υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ήδη σχέδια για τη μείωση του αζώτου σε φυσικές περιοχές, ώστε να μπορούν να εκδοθούν νέες οικοδομικές άδειες. Ένα κεντρικό τμήμα αυτής της στρατηγικής θα περιλαμβάνει τον τομέα της κτηνοτροφίας, την κύρια πηγή αζώτου που προέρχεται από τη γεωργία, μέσω μιας μορφής δικαιωμάτων παραγωγής που βασίζονται στην (επιτρεπόμενη) σταθερή χωρητικότητα. Οι αγροτικές οργανώσεις βρίσκονται τώρα σε συζητήσεις με το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα λειτουργήσει στην πράξη.

Νωρίτερα, το φιλελεύθερο κόμμα πρότεινε η Ολλανδία να μειώσει τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώντων ζώων, γεγονός που προκάλεσε την κατακραυγή των γεωργικών οργανώσεων. Ως αντίδραση, οι αγρότες ισχυρίστηκαν ότι έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών τους και καταγγέλλουν ότι ο ρόλος τους στην παροχή τροφίμων υποτιμάται.

Οι εκπομπές αζώτου κατά κεφαλήν στην Ολλανδία είναι τέσσερις φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 61% προέρχεται από τη γεωργία, σύμφωνα με ολλανδικό ερευνητικό ίδρυμα.