Ολοκληρώνονται σήμερα 12/9 οι ενστάσεις της εξισωτικής αποζημίωσης

Ολοκληρώνεται σήμερα 12/9 η διαδικασία ενστάσεων για την εξισωτική αποζημίωση του 2015. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποστείλει εδώ και καιρό τις καταστάσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2015 παραγωγών απορριπτόμενων και δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις για την υποβολή ενστάσεων για ανάρτηση στους Δήμους.

Οι ενστάσεις μέχρι σήμερα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως είτε απ’ ευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στις κατά τόπους Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους Φορείς.