ΟΕΦ: Ολοκληρώνουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την περίοδο υλοποίησης 2019-2020

Βελτίωση/αντικατάσταση του εξοπλισμού και των υποδομών, χρήση τεχνολογικών μέσων, υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ποιότητας στις προτεραιότητές τους

Ολοκληρώνεται σιγά – σιγά η περίοδος υποβολής των προσκλήσεων που έχουν προκηρύξει για την υλοποίηση των εγκεκριμένων τους δράσεων οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) της χώρας για την περίοδο 2019-2020. Ανοιχτές παραμένουν ελάχιστες, καθώς οι εγκεκριμένες οργανώσεις στη συντριπτική τους πλειονότητα ολοκλήρωσαν τις διαγωνιστικές διαδικασίες και είναι έτοιμες να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

Στόχος των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων είναι ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, η λήψη περιβαλλοντικών μέτρων και φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων.

Για καθεμιά ΟΕΦ έχει εγκριθεί ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2018 έως την 31 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού. Η τριετής ενωσιακή χρηματοδότηση ανέρχεται σε 33.294.000 ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφερειακές ζώνες με βάση το μέγεθος, την ποικιλία των οικονομικών καταστάσεων και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα.

Όσο για την εθνική χρηματοδότηση των προγραμμάτων εργασίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από τη συμμετοχή της ΕΕ και ορίζεται μέχρι 2 εκατ. ευρώ για κάθε έτος (2019, 2020 και 2021). Για την περίοδο υλοποίησης 2019-2020, οι ΟΕΦ πραγματοποιούν ανάθεση έργων με ανοιχτή διαδικασία, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων τους δράσεων. Οι Οργανώσεις προσανατολίζονται κυρίως στη βελτίωση ή στην αντικατάσταση του εξοπλισμού και των υποδομών, στη χρήση τεχνολογικών μέσων, στην υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες τους.

Στόχος των προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων είναι ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η προώθηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων, η λήψη περιβαλλοντικών μέτρων και φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής, η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων.

Ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες

 Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 κλείνουν οι προσκλήσεις:

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορεινού (έργο προμήθειας εξοπλισμού γραμμής κοινής άλεσης ελαιοκάρπου).

 Από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίου Νικολάου Βοιών «Ο Μαλέας» (μεταξύ άλλων, προμήθεια εξοπλισμού φυτοπροστασίας, δίχτυα, κατασκευή δαπέδου και τοιχίου στους χώρους του ελαιοτριβείου).

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Ελιάς και άλλων αγροτικών προϊόντων Αμαριανού Πεδιάδος (Πλυντήριο ελαιοκάρπου).

 Από τον Αγροτικό Ελαιοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων «Ελαιώνας» (Ηλεκτρικά αλυσοπρίονα κ.ά.).

 Έως τις 28 Αυγούστου ανοιχτή θα παραμείνει η πρόσκληση του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Μουζακίου Τριφυλίας για προμήθεια τηλεσκοπικών και κλαδευτικών αλυσοπρίονων.

 Έως τις 30 Αυγούστου από την Πράσινη Ομάδα Μεσσαράς ΙΚΕ για προμήθεια αλυσοπρίονων και εξοπλισμού συγκομιδής.

 Έως την 1η Σεπτεμβρίου από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Συκολόγου για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού κοινής άλεσης και δεξαμενών αποθήκευσης.

 Έως τις 2 Σεπτεμβρίου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση» (προμήθεια εξοπλισμού για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, σετ φόρμες και γάντια εργασίας, αλυσοπρίονα, ψεκαστήρες, εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, κατασκευή νέου ηλεκτρολογικού δικτύου κ.ά.)

 Έως τις 3 Σεπτεμβρίου ανοιχτές θα είναι οι προσκλήσεις από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χουδετσίου (προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού, προμήθεια αρδευτικών σωλήνων, βεργών ελαιοσυλλογής, έργα θερμομόνωσης – υγρομόνωσης της στέγης του κτηρίου αποθήκευσης ελαιολάδου κ.ά.).

 Έως τις 4 Σεπτεμβρίου από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κουτσουρά «Φοίνικας» (προμήθεια ελαιοδιχτυών, καταστροφέων κλαδιών, κλαδευτικών, συσκευών μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας, εξοπλισμού για κοινή άλεση).