Ολοκλήρωση του έργου LIFE GAIA Sense

✱ Η ψηφιοποίηση μονόδρομος για την ευρωπαϊκή γεωργία ✱ Μείωση του κόστους άρδευσης, λίπανσης και ενέργειας σε εννέα καλλιέργειες

Μείωση του κόστους άρδευσης κατά 20%, της λίπανσης κατά 21% και του κόστους διαχείρισης της καλλιέργειας σε σχέση με τις ασθένειες κατά 33% σε εννέα διαφορετικές καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, είναι μόνο μερικά από τα πρακτικά αποτελέσματα του έργου LIFE GAIA Sense, η ολοκλήρωση του οποίου έγινε η αφορμή για την πραγματοποίηση μίας ευρείας συζήτησης σχετικά με την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα της Ευρώπης και τη μετάβαση σε μία πράσινη, βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, μέσω της τεχνολογίας και των περιβαλλοντικών πρακτικών.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, LIFE GAIA Sense και διοργανώθηκε από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Farm Europe, συμμετείχαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στελέχη ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων. Ο συντονισμός της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τη γενική διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, με οικοδεσπότη το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Paolo De Castro, ο οποίος κατά την εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε ότι «στην Ευρώπη σήμερα έχουμε δύο προκλήσεις: την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα.

Το αίτημα που υπάρχει είναι η αύξηση της τροφής για τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό. Σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να προσθέσουμε και το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η ψηφιοποίηση είναι μία λύση που παρέχει την αειφορία, όχι μόνο από οικονομικής, αλλά και από περιβαλλοντικής άποψης. Το έργο, λοιπόν, είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες μας και να τους συνοδεύουμε προς μία καλύτερη γεωργία».

Τον λόγο έπειτα έλαβε η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, η οποία τόνισε ότι «το επόμενο βήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό του αναπροσανατολισμού των συστημάτων της γεωργίας. Προκειμένου να στηρίξουμε αυτήν τη δραστηριότητα, ενόψει της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και να προασπίσουμε τους ανθρώπους που έχουν αυτήν τη δραστηριότητα ως κύρια».

Στους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής Clara Aguilera, αναφέροντας ότι αυτοί είναι ο κοινωνικός, ο οικονομικός και ο περιβαλλοντικός πυλώνας. Για αυτόν τον λόγο, εξήγησε, η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα σημείο-κλειδί για την επίτευξη της βιωσιμότητας και για την οποία τόσο οι αγρότες, όσο και οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται υποστήριξη.

Με τη σειρά του, ο Humberto Delgado Rosa, επικεφαλής της Διεύθυνσης Βιοποικιλότητας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι «η ευφυής γεωργία φαίνεται να περιλαμβάνει τη γεωργία ακριβείας, αλλά περνά πέρα από αυτήν και την ξεπερνά, διότι φτάνει στην πλήρη οργάνωση της καλλιέργειας με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης».

Ως ακρογωνιαίο λίθο περιέγραψε το έργο LIFE GAIA Sense o ευρωβουλευτής Alvaro Amaro, εξηγώντας ότι η κάθε λήψη αποφάσεων στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα, σε γεγονότα και σε τεκμηριωμένα στοιχεία και φυσικά στην έρευνα και στην επιστήμη, όπως συνέβη και κατά τη διάρκεια του έργου.

Μείωση κόστους παραγωγής

Στην αναλυτική παρουσίαση του έργου προχώρησε ο Βασίλης Πυργιώτης, συντονιστής του Life GAIA Sense και επικεφαλής συγχρηματοδοτούμενων έργων στη NEUROPUBLIC.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το σύστημα gaiasense είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα από τέσσερις διαστάσεις. «Η μοναδικότητα αυτού του μοντέλου έγκειται στο γεγονός ότι αφορά όλους τους αγρότες, καθώς μπορεί να ωφεληθεί κάθε αγρότης, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει ούτε ένα ευρώ σε εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, σημειώθηκε 20,23% μείωση στο κόστος άρδευσης, όταν ακολουθήθηκαν όλες οι οδηγίες ευφυούς γεωργίας, μείωση που έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και το 33,76%.

Επίσης, μειώσαμε το κόστος της λίπανσης κατά 21,89% και μέχρι και 40,84%, σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρατηρήσαμε ακόμη σημαντική μείωση κατά 33,72% στο κόστος διαχείρισης της καλλιέργειας σε σχέση με τις ασθένειες και τις προσβολές που εξετάσαμε κατά τη διάρκεια του έργου και, τέλος, σημειώθηκε σημαντική μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας, που έφτασε το 20,18% κατά μέσο όρο».

Η ΚΑΠ ως κύρια πολιτική για τους αγρότες

Στον ρόλο της ΚΑΠ ως η κύρια πολιτική που θα στηρίξει τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς αναφέρθηκε ο διευθυντής στη Διεύθυνση Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Pierre Bascou.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα είναι μονόδρομος για την ευρωπαϊκή γεωργία. Με τη σειρά του ο διευθυντής γεωργικών προϊόντων, εμπορίου και τεχνολογίας των COPA-COGECA επεσήμανε ότι «είναι βασικό στοιχείο οι αγρότες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να επωφελούνται από αυτά, ενώ τέλος ο πρόεδρος της Farm Europe, Yves Madre, τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μείζονος σημασίας καθώς δίνει απαντήσεις στις προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής.