Ολοκληρώθηκε η Ημέρα ανοιχτής επίσκεψης στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η ημέρα ανοιχτής επίσκεψης για το κοινό στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο.

Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής, Νικόλαος Κατσούλας, μαζί με την ομάδα του Εργαστηρίου υποδέχθηκαν επιχειρηματικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους, παραγωγούς, αγρότες, φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν χρήσιμες συμβουλές και να ρωτήσουν τους ειδικούς σχετικά με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο θερμοκήπιο.

Στην εκδήλωση, τέθηκαν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός τομέας και καθιστούν μονόδρομο την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο αγρόκτημα, έλαβαν μέρος σε εργαστήρια και δοκίμασαν προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται στις εγκαταστάσεις.

Αξιοποίηση φωτοβολταϊκών

Ο κ. Κατσούλας αναφέρθηκε στη σημαντική πρόκληση του ερευνητικού προγράμματος Regace που είναι να συνδυάσει τα δύο συστήματα, φωτοβολταϊκά και θερμοκήπια, τα οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, καθώς και τα δύο χρειάζονται την ηλιακή ακτινοβολία.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα εγκαταστήσει στο Πιλοτικό Θερμοκηπιακό Πάρκο, στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και πάνω από την καλλιέργεια φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία θα έχουν την ιδιαιτερότητα ότι θα μπορούν να περιστρέφονται κατά τον άξονά τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη ρύθμιση της θέσης τους, άρα και της σκίασης που θα προκαλούν τα ίδια στο περιβάλλον του θερμοκηπίου.

Στη συνέχεια, θα διερευνήσει την επίδρασή τους τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της βέλτιστης στρατηγικής διαχείρισης των φωτοβολταϊκών, που θα επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτόχρονα, θα εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Θα επιτυγχάνεται έτσι το μέγιστο κέρδος από τον βέλτιστο συνδυασμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμοκηπιακών προϊόντων, ενώ το θερμοκήπιο, με τα φωτοβολταϊκά, θα καλύπτει τις ανάγκες του σε ενέργεια, και η πλεονάζουσα μπορεί να διατίθεται στο δίκτυο, καθιστώντας έτσι το θερμοκήπιο περισσότερο αειφορικό και παραγωγικό.