Αναρτήθηκε η Μελέτη για την Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΥΠΑΑΤ τη Μελέτη Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, που εκπόνησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το κόστος εκρίζωσης παλαιών φυτειών και η επανεγκατάσταση νέων (κυρίως γραμμικής μορφής). Επίσης συνεγράφη κείμενο, πού αφορά τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση τόσο των οπωροφόρων δένδρων (πλην ελιάς), όσο και των αμπελιών (πλην οιναμπέλων). 

Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι τώρα η Μελέτη αναρτήθηκε μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών για την 31η Οκτωβρίου 2022 ώρα 12:00 μμ. 

Δείτε εδώ τη Μελέτη