Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μητρώο Αρδευτών στην Ελασσόνα

Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μητρώο Αρδευτών στην Ελασσόνα

Μετά από μήνες σχεδιασμού και καταχώρισης εγγραφών, ολοκληρώθηκε το πρώτο ψηφιακό Μητρώο Αρδευτών του Δήμου Ελασσόνας με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αρδευτικών Δικτύων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ελασσόνας.

Για πρώτη φορά, σχεδιάστηκε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταχώριση όλων των στοιχείων των αρδευτών, των αρδευόμενων εκτάσεων και των δηλωθεισών καλλιεργειών σε κάθε κοινότητα του δήμου και σε κάθε πηγή άρδευσης. Για πρώτη φορά, όλοι οι αρδευτές δήλωσαν τα αγροτεμάχια που ποτίζουν από το δημοτικό δίκτυο άρδευσης και το πρόγραμμα άρδευσης εκπονήθηκε με βάση το είδος, την παλαιότητα και την έκταση της καλλιέργειας.

Η αποτύπωση πλέον του συνόλου των αρδευτών, των καλλιεργειών και των στρεμματικών εκτάσεων ανά κοινότητα και πηγή θα βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη λειτουργία του δικτύου σε κάθε περιοχή, να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τα τοπικά δίκτυα και να περιορίσει τη σπατάλη. Με βάση, λοιπόν, το νέο Ψηφιακό Μητρώο Αρδευτών του Δήμου Ελασσόνας καταγράφηκαν 1.400 αιτήσεις, για 25.200 δηλωθέντα στρέμματα και 3.160 αγροτεμάχια.

Οι καλλιέργειες και τα στρέμματα έχουν ως εξής: Αμυγδαλιές 6.500, καρυδιές 4.300, αραβόσιτος 3.540, μηδική 3.500, καπνός 580, κηπευτικά-μποστανικά 870, μηλιές 535, άλλα δέντρα (ελιές, αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές, ροδιές κ.λπ.) 1.335, λοιπά (σιτηρά, κριθάρι, σόργο, Nival, χόρτο, λειμώνας κ.λπ.) 3.665, αμπέλι 375.