Ομάδα ελαιοπαραγωγών Πουρναριού Λάρισας – Γιατί πρέπει να στηριχτεί

Ομάδα ελαιοπαραγωγών Πουρναριού Λάρισας - Γιατί πρέπει να στηριχτεί

Με αισιοδοξία για τη φετινή παραγωγή ξεκινούν τη συγκομιδή ελιάς τα μέλη της μοναδικής ομάδας ελαιοπαραγωγών στη Θεσσαλία, στο Πουρνάρι του δήμου Τεμπών, καθώς όλα τα στοιχεία συνηγορούν σε μία πολύ καλή χρονιά, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Οι παραγωγοί ελπίζουν αυτή, να συνδυαστεί και από ικανοποιητικές τιμές, καθώς τα τρία προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε κάποιο κέρδος, λόγω καιρικών συνθηκών και προσβολής από δάκο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομάδας Παραγωγών Γιάννη Πολυμέρου «το 90% των μελών μας, καλλιεργούν την ποικιλία Αμφίσσης (στρογγυλή) και ένα πολύ μικρό ποσοστό την «Χαλκιδικής» και «Καλαμών».

Από τους 350 τόνους που παράγονται στην περιοχή, τους 160 τ, εμπορεύεται η Ομάδα Παραγωγών, η διοίκηση της ομάδας καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες για τη στήριξη της ελαιοπαραγωγής, που είναι σχεδόν μονοκαλλιέργεια στην περιοχή. Με ιδανικές γεωμορφολογικές συνθήκες, κατάλληλα νερά και με τη χρήση μιας αποθήκης, την οποία εκμισθώνουν μέσω του εκκαθαριστή της πρώην ΕΑΣ το προϊόν παράγεται και αποθηκεύεται σε ιδανικές συνθήκες, μέχρι να διατεθεί στις τοπικές βιομηχανίες.

Οι περισσότεροι παραγωγοί επενδύουν στην βρώσιμη ελιά, αφού η περιοχή δεν προσφέρεται για την ελαιοποίηση, αν και το ξηρό κλίμα δημιουργεί ένα παχύρευστο λάδι, το οποίο η αγορά μπορεί να αγοράσει ως πιο οικονομικό. Επίσης η παρουσία δυναμικών μεταποιητικών μονάδων στη βρώσιμη ελιά στο Δήμο Τεμπών εξασφαλίζει τη διάθεση της επιτραπέζιας ελιάς σε καλές τιμές.

Σύμφωνα με τον κ.Πολυμέρου «η Ομάδα Παραγωγών πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους τους ελαιοπαραγωγούς του δήμου Τεμπών, καθώς μέλημα της είναι η στήριξη του παραγωγή και της παραγωγής».