Ομάδα εργασίας για την ΚΑΠ από την ΠΟΓΕΔΥ

Ομάδα εργασίας της ΠΟΓΕΔΥ για την ΚΑΠ
-Διαφήμιση-

Την σύσταση ομάδας εργασίας αποφάσισε η ΠΟΓΕΔΥ προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ σχετικά με την χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα από τον Α’ και Β’ πυλώνα για την περίοδο μετά το 2020.

Μάλιστα όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση της η ΠΟΓΕΔΥ το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένα πρώτο πόρισμα σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις που προτείνει η Ομοσπονδία για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΚΑΠ.

Ποιο συγκεκριμένα η ανακοινωση της Ομοσπονδοίας αναφέρει πως:

«Στην συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του Υπ.Α.Α.Τ. στις 11/7/2018 για ενημέρωση σχετικά με την νέα ΚΑΠ η Ομοσπονδία ήταν ο Γεωτεχνικός Φορέας που χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζει δε ότι οι ρυθμοί θα πρέπει να είναι εντατικοί για να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι.

Η ΠΟΓΕΔΥ λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό για την επερχόμενη περίοδο της ΚΑΠ προχωρά στην σύσταση ομάδας εργασίας από Συναδέλφους προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις για την χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα από τον Α’ και Β’ πυλώνα για την περίοδο μετά το 2020. Είναι γνωστό ότι για την όποια επιτυχία του προγράμματος την βασική ευθύνη έχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, τόσο στην κεντρική υπηρεσία, όσο και σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής αλλά και οι Γεωτεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειών. Ειδικά το νέο οργανόγραμμα του Υπ.Α.Α.Τ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της Αγροτικής Πολιτικής, μέσα από μια ισχυρή Διεύθυνση, κάτι το οποίο ήταν και παραμένει αδιαπραγμάτευτη θέση όλων των Γεωτεχνικών Σωματείων της ΠΟΓΕΔΥ.

Στα παραπάνω πλαίσια η Ομοσπονδία έχει έρθει σε επαφή με την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. για να αποτελέσει συνομιλητή του Υπουργείου για την νέα περίοδο της ΚΑΠ, διασφαλίζοντας τον Γεωτεχνικό χαρακτήρα αυτής αλλά και προτείνοντας μέτρα για άρση των στρεβλώσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει ένα πρώτο πόρισμα σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις που προτείνει η Ομοσπονδία για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΚΑΠ. Ελπίζουμε η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προτάσεις που θα υποβληθούν και να μην περιοριστεί σε κλειστούς κύκλους υποτιθέμενων διαβουλεύσεων, χωρίς αυτούς που καλούνται να εφαρμόσουν την ΚΑΠ».

-Διαφήμιση-