Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών: 2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών) ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής της αριθ. πρωτ. 1227/15-06-2023 απόφασης παρατείνεται μέχρι την 29-03-2024.