Ομάδες Παραγωγών: Νέα παράταση για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Την 3η κατά σειρά παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής (3ης ή/και 4ης δόσης) των δικαιούχων της πρόσκλησης του Μέτρου 9 (Ομάδες/ Οργανώσεις Παραγωγών) αποφάσισε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022.